Zakres działalności

Studia i strategie transportowe dla miast i obszarów

Projekty dla transportu zbiorowego

Planowanie i projektowanie infrastruktury dla pieszych i rowerów

Analizy i pomiary ruchu

Prognozowanie i symulacje ruchu

Inżynieria ruchu

Bezpieczeństwo ruchu

Analizy kosztów i korzyści społecznych - studia wykonalności

Wykorzystanie BigData

Szkolenia