Prognozowanie i symulacje ruchu

Modelowanie ruchu

Modelowanie ruchu to proces tworzenia komputerowych modeli symulujących zachowania uczestników ruchu  oraz przepływ pojazdów i pasażerów w sieci transportowej. Celem modelowania ruchu jest analiza i prognozowanie poziomu ruchu.  Pozwala to na lepsze planowanie, zarządzanie i optymalizację systemów transportowych.

prognozy ruchu, model, krajowy, visum

Modele makroskopowe

Modele makroskopowe to narzędzia, które umożliwiają symulację i analizę ruchu na dużą skalę, obejmując całe miasta, regiony czy sieci dróg. W modelach  analizowane są przepływy pojazdów i pasażerów, przepustowości dróg, układ linii transportu publicznego oraz interakcje między różnymi elementami sieci transportowej. Budowa modeli makroskopowych obejmuje kilka kluczowych kroków:

 • Zbieranie danych: Dane o ruchu, takie jak, zachowania komunikacyjne mieszkańców, natężenie ruchu pojazdów potoki pasażerskie w transporcie publicznym, prędkość pojazdów, dane demograficzne oraz informacje o infrastrukturze transportowej.
 • Opracowanie macierzy przemieszczeń: Na podstawie zebranych informacji o źródłach i calach podróży oraz charakterystyki mobilności mieszkańców danego rejonu wykorzystując algorytmy matematyczne opracowuje się macierze przemieszczeń mieszkańców
 • Walidacja i kalibracja modelu: Sprawdzenie, czy model poprawnie odwzorowuje rzeczywiste warunki ruchu i jego wyniki pokrywają się z danymi pochodzącymi z pomiarów.
 • Prognozy ruchu: Wykonywanie prognoz ruchu dla analizowanych scenariuszy zmian w infrastrukturze transportowej oraz zmian demograficznych.

Prognozy ruchu

Prognozy ruchu z wykorzystaniem makroskopowych modeli ruchu są kluczowym elementem planowania infrastruktury transportowej oraz zarządzania ruchem.  Na bazie modelowania ruchu przy założeniu różnych scenariuszy rozwoju infrastruktury, zmian demograficznych, założeń co do zachowań komunikacyjnych mieszkańców, jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłe zapotrzebowanie na transport. Dzięki prognozowaniu ruchu możemy:

 • Określać przyszłe potrzeby infrastrukturalne
 • Planować rozbudowę dróg, linii kolejowych, tramwajowych lub systemu metra  oraz właściwe projektować węzły komunikacyjne
 • Optymalizować działania związane z zarządzaniem ruchem

Dzięki nowoczesnym narzędziom i technologiom, prognozowanie ruchu oraz budowa modeli makroskopowych stały się bardziej precyzyjne i efektywne. Wykorzystując zaawansowane algorytmy, dane GPS, analizy big data oraz symulacje komputerowe, możemy dostarczyć dokładne i użyteczne wyniki, które wspierają decydentów w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących infrastruktury transportowej.

Jako zespół ekspertów posiadamy bogate doświadczenie w wykonywaniu analiz ruchu, opracowywaniu modeli makroskopowych, analizy scenariuszy i prognoz ruchu.

MRAW2019
symulacja ruchu w programie vissim przejścia dla pieszych przez ulice dwu jezdniową

Modele mikrosymulacyjne ruchu

Mikrosymulacja ruchu drogowego to zaawansowane narzędzie komputerowe, które umożliwia modelowanie i analizowanie zachowań uczestników ruchu drogowego na poziomie mikroskopowym. Oznacza to, że w symulacjach uwzględnia się indywidualne pojazdy, pieszych oraz inne elementy infrastruktury drogowej. Symulacja ruchu drogowego opiera się na szczegółowych modelach matematycznych i algorytmach, które opisują zachowanie poszczególnych pojazdów i ich interakcje z otoczeniem. Dzięki mikrosymulacji możliwe jest dokładne odwzorowanie ruchu na drogach, co pomaga w planowaniu i zarządzaniu infrastrukturą transportową. 

Symulacje ruchu drogowego

W ramach symulacji ruchu program komputerowy symuluje ruch poszczególnych pojazdów i pieszych w czasie rzeczywistym. Proces modelowania obejmuje kilka kluczowych etapów:

 • Przygotowanie danych wejściowych: Na tym etapie zbierane są dane dotyczące organizacji ruchu, sygnalizacji świetlnej, natężenia ruchu, kategorii pojazdów oraz zachowań kierowców. Dane te są niezbędne do stworzenia realistycznego modelu symulacji.

 • Tworzenie modelu: Na podstawie zebranych danych tworzony jest model ruchu drogowego. W modelu tym uwzględnia się szczegółowe elementy, takie jak skrzyżowania, przejścia dla pieszych, linie transportu publicznego.

 • Symulacja: W ramach symulacji program komputerowy symuluje ruch poszczególnych pojazdów i pieszych w czasie rzeczywistym. Pojazdy reagują na zmieniające się warunki drogowe, sygnalizację świetlną oraz innych uczestników ruchu, co pozwala na dokładne odwzorowanie rzeczywistych sytuacji na drodze.

 • Analiza wyników: Po przeprowadzeniu symulacji analizowane są wyniki, które mogą obejmować czas przejazdu, prędkość pojazdów, natężenie ruchu, kolejki pojazdów oraz inne wskaźniki. Na podstawie  analiz mikrosymulacyjnych można wyciągać wnioski dotyczące efektywności układu drogowego, programów sygnalizacji świetlnej, funkcjonowania priorytetów dla transportu publicznego oraz proponować ewentualne zmiany i usprawnienia.

Analizy z wykorzystaniem narzędzi do symulacji ruchu pozwalają sprawdzić planowane rozwiązania przed ich wdrożeniem. Jest to narzędzie które pomaga wybrać najlepszy projekt i uniknąć kosztownych błędów.

symulacja ruchu pieszego dworca kolejowego z widocznymi peronami i dojściami do peronów z różnych poziomów
symulacja ruchu pieszego na peronie kolejowym w programie vissim

Symulacja ruchu pieszego

Symulacja ruchu pieszego, podobnie jak mikrosymulacja ruchu drogowego, jest zaawansowanym narzędziem komputerowym, które umożliwia modelowanie i analizowanie zachowań pieszych w różnych środowiskach. Jest to szczególnie istotne w kontekście projektowania przestrzeni publicznych, zarządzania tłumem oraz planowania ewakuacji w sytuacjach awaryjnych. Proces modelowania obejmuje kilka kluczowych etapów:

 • Przygotowanie danych wejściowych: Zbierane są dane dotyczące topografii terenu, planu budynków, wielkości potoków pieszych, a także preferencji i zachowań użytkowników sytemu transportowego.

 • Tworzenie modelu: Na podstawie zebranych danych tworzony jest model przestrzeni, w którym poruszają się piesi. Uwzględnia się tu różnorodne elementy, takie jak schody, windy, przejścia dla pieszych, szerokość chodników oraz przeszkody.

 • Symulacja: Program komputerowy symuluje ruch poszczególnych pieszych w modelowanej przestrzeni. Piesi reagują na zmieniające się warunki, innych pieszych oraz przeszkody, co pozwala na realistyczne odwzorowanie rzeczywistych sytuacji.

 • Analiza wyników: Po przeprowadzeniu symulacji analizowane są wyniki, które mogą obejmować czas przejścia, zagęszczenie tłumu, przepływ pieszych oraz inne wskaźniki. Na podstawie tych analiz można wyciągać wnioski dotyczące efektywności planowanych rozwiązań oraz proponować ewentualne zmiany i usprawnienia.

Narzędzia na symulacji ruchu PTV Visum, PTV Vissim

PTV Visum to wiodące na świecie oprogramowanie do planowania transportu. PTV Visum służy do opracowywania  makroskopowych modeli ruchu dzięki którym można analizować zapotrzebowanie na transport,  opracowywać strategie i rozwiązania transportowe dla miast, regionów czy całego kraju. 

PTV Vissim może realistycznie odwzorować dowolną formę infrastruktury drogowej, rowerowej lub transportu publicznego (w tym kolejowego). Za pomoca programu można również symulować i oceniać parkingi, lotniska, dworce kolejowe, duże budynki, halle widowiskowe czy stadiony.

Podsumowanie

Nasza firma specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z opracowywaniem makroskopowych modeli ruchu, prognoz ruchu,  analiz mikrosymulacyjnych oraz analiz komunikacyjnych. Dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości oprogramowania oraz wieloletniemu doświadczeniu nasze analizy są precyzyjne, co pozwala na efektywne planowanie oraz zarządzanie infrastrukturą transportową.