samochody jadące po ulicy miejskiej

Pomiary ruchu

Pomiary ruchu drogowego

Wyniki pomiarów ruchu drogowego stanowią podstawowe dane wykorzystywane przy planowaniu, projektowaniu, budowaniu, przebudowie lub użytkowaniu infrastruktury. Realizujemy pomiary ruchu drogowego metodą  wideorejestracji pojazdów. Wykonujemy pomiary na obszarze całego kraju.  W zależności od potrzeb oferujemy:

 • pomiar natężenia ruchu w przekroju drogowym w podziale na kierunki ruchu (ulice miejskie, drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i inne)
 • pomiary ruchu na skrzyżowaniach zwykłych, skanalizowanych i rondach – struktura kierunkowa ruchu (kartogram ruchu)
 •  wszystkie wyniki przedstawione są w podziale na strukturę rodzajową ruchu -kategorie pojazdów
 • pomiaru ruchu rowerowego i pieszego, UTO i UWR
 • pomiaru ruchu tranzytowego poprzez parowanie tablic rejestracyjnych w różnych punktach sieci drogowej 
 • pomiary długości kolejek pojazdów
 • realizujemy pomiary dla poszczególnych godzin w ciągu dnia lub dla dłuższych okresów (doba lub dowolna liczba dni)
 • wysoka dokładność pomiaru – do  95%
 • możliwość udostępnienia filmów z nagrania pomiaru
 •  Wykonujemy pomiary zgodnie z wzorcami i standardami rekomendowanymi przez Ministra ds. transportu WR-D-12
obraz z kamery rejestrującej ruch pojazdów na skrzyżowaniu
relacje ruchu na skrzyżowaniu
urządzenie do pomiaru ruchu drogowego

Pomiary pasażerów w transporcie publicznym

Wiedza na temat wielkości potoków pasażerskich w transporcie publicznym jest niezwykle istotna do prawidłowego zarządzania i projektowania systemu transportu publicznego. Pomiary liczby pasażerów pozwalają na analizę obłożenia poszczególnych tras i kursów. Stanowią podstawę do prawidłowego zaprojektowania węzłów przesiadkowych oraz optymalnego zaplanowania nowych inwestycji infrastrukturalnych. Stanową podstawę do weryfikacji i kalibracji modeli ruchu – narzędzi do planowania i zarządzania infrastrukturą transportową.  W ramach naszych usług oferujemy:

 • pomiary pasażerów wsiadających i wysiadających na przystankach autobusowych, tramwajowych i kolejowych
 • pomiary pasażerów w pojazdach transportu publicznego
 • analizy baz danych  z systemów automatycznego zliczania pasażerów 
tłum ludzi na stacji metra
ludzie wsiadający do metra