Archiwum Konferencji Miasto i Transport

Poniżej przedstawiamy archiwum referatów z konferencji naukowo-technicznej Miasto i Transport która odbywała się w Warszawie w latach 2007-2019 i była współorganizowana przez nasze biuro.


KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2019

TRANSPORT PUBLICZNY W METROPOLIACH

 • SESJA 1. Pobierz…
 • Ekologicznie dla aglomeracji Warszawski Transport Publiczny w trosce o środowisko
  Wiesław Witek (Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie)
 • Misja Integracja – początki funkcjonowania Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach
  Małgorzata Gutowska (Zarząd Transportu Metropolitarnego Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii)
 • Organizacja transportu zbiorowego w Metropolii Zatoki Gdańskiej
  Kamil Bujak (Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej), Hubert Kołodziejski (ZKM Gdynia)
 • Działania SSOM w kształtowaniu transportu publicznego metropolii szczecińskiej
  Roman Walaszkowski (Stowarzyszenie SOM)
 • SESJA 2. Pobierz…
 • Marzenie metropolitalności
  Olgierd Roman Dziekoński
 • Rola Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w integracji obszaru metropolitalnego
  Paweł Sajnog (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju, M.st. Warszawa)
 • SESJA 3. Pobierz…
 • Ekonomiczne aspekty integracji transportu w metropoliach na przykładzie Metropolii Zatoki Gdańskiej
  Hubert Kołodziejski (ZKM Gdynia), Olgierd Wyszomirski (Uniwersytet Gdańsk/ZKM Gdynia)
 • Zagadnienia transportowe z perspektywy miasta w obszarze metropolitalnym
  Michał Babicki (Miasto Marki)
 • Projekt Adaptcity
  Wojciech Szymalski (InRE)
 • Drogi dojścia do zrównoważonego transportu w metropoliach
  Romanika Okraszewska (Politechnika Gdańska)

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2018

Transport ładunków i modelowanie ruchu

 • SESJA 1. Pobierz…
 • KRAJOWY INTERMODALNY MODEL RUCHU (KMR)
  Andrzej Brzeziński, Tomasz Dybicz, Paweł Włodarek (Politechnika Warszawska)
 • WYKORZYSTANIE KMR DO MODELOWANIA RUCHU W MIASTACH NA PRZYKŁADZIE WARSZAWY
  Andrzej Brzeziński, Tomasz Dybicz, Łukasz Szymański (Politechnika Warszawska/Transeko)
 • METODYKA SZACOWANIA DEMOGRAFII W POLSKICH MIASTACH STAN OBECNY I KIERUNKI DZIAŁAŃ
  Dorota Szałtys (Główny Urząd statystyczny)
 • NOWE ŹRÓDŁA INFORMACJI W ANALIZIE MOBILNOŚCI POPULACJI
  Maciej Maciejewski (Orange Polska)
 • SESJA 2. Pobierz…
 • KONFLIKT ŁADUNKI LUDZIE W MIASTACH. REFLEKSJE LOGISTYKA
  Jacek Szołtysek (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • DOSTAWY NA „OSTATNIEJ MILI” A WYZWANIA I OGRANICZENIA W RUCHU MIEJSKIM
  Aneta Pluta- Zaremba (Szkoła Główna Handlowa)
 • ROZWIĄZANIA DOT. TRANSPORTU ŁADUNKÓW W WARSZAWIE
  Mieczysław Reksnis (Biuro Polityki Mobilności i Transportu. m.st. Warszawa)
 • SESJA 3. Pobierz…
 • PRZESYŁKI EKSPRESOWE STAN OBECNY I KIERUNKI ROZWOJU
  Wojciech ArszewskI (Forum Przewoźników Ekspresowych)
 • DOSTAWY DO CENTRÓW HANDLOWYCH
  Maciej Sobek (Schenker Sp. z o.o.)
 • ZASADY WYZNACZANIA MIEJSC DLA POJAZDÓW ZAOPATRZENIA W STREFIE ŚRÓDMIEJSKIEJ
  Andrzej Cielecki. Marek Więckowski (Politechnika Warszawska)
 • ROWERY TOWAROWE W CENTRACH MIAST
  Huber Mazur (Ekspert Mobilności Aktywnej), Jacek Ziebura (Aktywista rowerowy, przedsiębiorca)

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2017

TRANSPORT ZBIOROWY, PLANOWANIE i BEZPIECZEŃSTWO RUCHU


KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2016

Lokalny transport zbiorowy

 • WARSZAWA 2015 W ŚWIETLE KOMPLEKSOWYCH BADAŃ RUCHU Prezentacja…
  ANDRZEJ SZARATA (POLITECHNIKA KRAKOWSKA)
 • WARSZAWA 2030 ZAŁOŻENIA I KIERUNKI STRATEGII ROZWOJOWEJ Prezentacja…
  MACIEJ FIJAŁKOWSKI (BIURO FUNDUSZY EUROPEJSKICH. M.ST. WARSZAWA)
 • ROLA I PLANY ROZWOJOWE II LINII METRA W WARSZAWIE Prezentacja…
  JERZY LEJK (METRO WARSZAWSKIE)
 • AUTOBUSY NISKOEMISYJNE W WARSZAWIE Prezentacja…
  JAN KUŹMIŃSKI (MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE)
 • JEDEN POJAZD DWA KIERUNKI. ROLA TRAMWAJÓW DWUKIERUNKOWYCH W KSZTAŁTOWANIU OFERTY PRZEWOZOWEJ W WARSZAWIE Prezentacja…
  ADAM SZUBA (ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W WARSZAWIE)
 • ROZWÓJ ZIELONYCH TOROWISK TRAMWAJOWYCH W POLSCE Prezentacja…
  WOJCIECH OLEKSIEWICZ (POLITECHNIKA WARSZAWSKA)
 • ZACHOWANIA W PODRÓŻACH METROPOLITALNYCH NA PRZYKŁADZIE BŁONIA I WARSZAWY Prezentacja…
  ANDRZEJ BRZEZIŃSKI, KAROLINA JESIONKIEWICZ-NIEDZIŃSKA (TRANSEKO/POLITECHNIKA WARSZAWSKA)
 • WĘZŁY INTEGRACYJNE JAKO OBOWIĄZKOWY ELEMENT NOWOBUDOWANYCH LINII KOLEJOWYCH NA PRZYKŁADZIE KOLEI METROPOLITARNEJ Prezentacja…
  KRZYSZTOF RUDZIŃSKI (POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA)
 • MODERNIZACJA I ROZWÓJ SYSTEMU TRANSPORTU ZBIOROWEGO W OLSZTYNIE Prezentacja…
  JERZY ROMAN (ZARZĄD DRÓG ZIELENI I TRANSPORTU, OLSZTYN)
 • PROJEKT SZYBKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ ŁĄCZĄCEJ SOCHACZEW Z WARSZAWĄ Prezentacja…
  MARIUSZ SZUBRA, GRZEGORZ ŁAPUSZEK (INTERNATIONAL MANAGEMENT SERVICES)
 • PODSUMOWANIE KONFERENCJI Prezentacja…
  WOJCIECH SUCHORZEWSKI (POLITECHNIKA WARSZAWSKA)
 • Wręczenie nagród Miasto i Transport 2016
  Nominowani i zwycięzcy. Lista…

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2015

Przestrzeń w centrum miasta

 • W KIERUNKU PRZESTRZENI PUBLICZNYCH – DOŚWIADCZENIA WARSZAWSKIE Prezentacja…
  K. DOMARADZKI, P. SAWICKI (POLITECHNIKA WARSZAWSKA/PRACOWNIA DAWOS)
 • PRZESTRZENIE PUBLICZNE – POWRÓT DO MIEJSKOŚCI NA PRZYKŁADACH CHRZANOWA, JAWORZNA, GLIWIC I LUBLINA
  S. LESSAER (PRACOWNIA NOVA)(Uniwersytet ekonomiczny w katowicach)
 • PRZESTRZEŃ PUBLICZNA ZAMIAST ARTERII Prezentacja…
  J. WESOŁOWSKI (POLITECHNIKA ŁÓDZKA)
 • STREFY RUCHU USPOKOJONEGO W MIASTACH EUROPEJSKICH Prezentacja…
  Ł. FRANEK, T. KULPA, A. SZARATA (POLITECHNIKA KRAKOWSKA)
 • SPRZYJAZNE CENTRUM LEICESTER Prezentacja…
  A. BRZEZIŃSKI (POLITECHNIKA WARSZAWSKA), A. ROGALA (TRANSEKO)
 • KRAKÓW Z OGRANICZONYM RUCHEM SAMOCHODOWYM Prezentacja…
  Ł. FRANEK, T. KULPA, A. SZARATA (POLITECHNIKA KRAKOWSKA)
 • DOŚWIADCZENIA Z PRZEKSZTAŁCEŃ UL. ŚWIĘTOKRZYSKA W WARSZAWIE Prezentacja…
  M. REKSNIS (BDIK M.ST. WARSZAWA)
 • MIEJSKA AKUPUNKTURA- MAŁYMI KROKAMI DO DUŻYCH ZMIAN Prezentacja…
  M. BOGIEL, P. FRANKE, A. SZCZYGIELSKI (ZESPÓŁ KÓŁ NAUKOWYCH- SPATIUM I KNIK) (Politechnika Warszawska)
 • ZAŁOŻENIA DO ZMIAN KOMUNIKACYJNYCH CENTRUM WARSZAWY Prezentacja…
  T. BARTOSIŃSKI (BDIK M.ST. WARSZAWA)
 • Wręczenie nagród Miasto i Transport 2015
  Nominowani i zwycięzcy. Lista…

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2014

Mobilność w miastach

 • WYMIAR MIEJSKI POLITYKI TRANSPORTOWEJ Prezentacja…
  Agnieszka Dawydzik (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)
 • ROLA LOGISTYKI W ZARZĄDZANIU MOBILNOŚCIĄ W MIASTACH Prezentacja…
  Jacek Szołtysek (Uniwersytet ekonomiczny w katowicach)
 • UWARUNKOWANIA PRZESTRZENNE ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI Prezentacja…
  Aleksandra Faron, Andrzej Rudnicki (Politechnika Krakowska)
 • ZMOBILITY MANAGEMENT AND THE URBAN TRANSPORT PROBLEM Prezentacja…
  Giuliano Mingardo (Uniwersytet Erazma w Rotterdamie)
 • SMARTER CHOICES – MOBILITY MANAGEMENT ON LOCAL LEVEL Prezentacja…
  Helen Osborn, Sian Thomas (CENTRO Birmingham)
 • FROM CHAOS TO ORDER: THE MANIFESTO FOR A SAFE, SUSTAINABLE AND AUTONOMOUS MOBILITY IN HOME-TO-SCHOOL ROUTES Prezentacja…
  Alessandro Meggiato (Reggio Emilia)
 • THE EU URBAN MOBILITY PACKAGE AND WHAT IT MEANS FOR THE MEMBER STATES Prezentacja…
  Isabelle Maës (European Commission DG Mobility and Transport)
 • PROJEKT CH4LLENGE Prezentacja…
  Wojciech Suchorzewski (Politechnika Warszawska)
 • GŁÓWNE UWARUNKOWANIA I ZAŁOŻENIA WPROWADZENIA METODOLOGII SUMP W KRAKOWIE, W RAMACH PROJEKTU CH4LLENGE Prezentacja…
  Tomasz Zwoliński (Urząd Miasta Kraków)
 • DETERMINANTY WYBORU SPOSOBU PODRÓŻY PRZEZ MIESZKAŃCÓW GDYNI W ŚWIETLE BADAŃ Z 2013 ROKU Prezentacja…
  Katarzyna Hebel, Olgierd Wyszomirski (Uniwersytet Gdański/ZKM w Gdyni)
 • SPOSÓB NA ZMNIEJSZENIE ILOŚCI SAMOCHODÓW W MIASTACH CARSHARING W EUROPIE I NA ŚWIECIE Prezentacja…
  Tamas Dombi (ZTM Warszawa)
 • Wręczenie nagród Miasto i Transport 2014
  Nominowani i zwycięzcy. Lista…

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2013

Zarządzanie popytem na transport

Jubileusz Prof. Wojciecha Suchorzewskiego

 • Racjonalizacja zagospodarowania przestrzennego efektywnym narzędziem redukcji popytu na transport. Prezentacja…
  Wojciech Suchorzewski (Politechnika Warszawska)
 • Rola organizacji pozarządowych i konsultacji społecznych w procesie kształtowania systemu transportowego. Prezentacja…
  Patryk Zaremba (Forum Rozwoju Warszawy)
 • System Parkuj i Jedź, koszty czy korzyści? Prezentacja…
  Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska (Politechnika Warszawska), Agnieszka Rogala (Uniwersytet Warszawski)
 • Zarządzanie mobilnością w projekcie INVOLVE. Prezentacja…
  Tamas Dombi (Zarząd Transportu Miejskiego)
 • Mobilność Aktywna – Doświadczenia Miast Polskich i Zagranicznych. Prezentacja…
  Piotr Kuropatwiński (Uniwersytet Gdański)
 • Zarządzanie podróżami w czasie imprez masowych na przykładzie EURO 2012. Prezentacja…
  Agnieszka Domasiewicz, Krzysztof Pogłód (ARUP), Mieczysław Reksnis (m.st. Warszawa)
 • Szanse uprzywilejowania transportu zbiorowego w centrum miasta. Prezentacja…
  Tomasz Dybicz, Andrzej Brzeziński (Politechnika Warszawska)
 • Rower publiczny. Prezentacja…
  Artur Tondera (Zarząd Transportu Miejskiego)
 • Rola Transportu zbiorowego w obsłudze lotnisk. Prezentacja…
  Paweł Włodarek (Politechnika Warszawska) Łukasz Szymański (TransEko)
 • Wręczenie nagród Miasto i Transport 2013
  Nominowani i zwycięzcy. Lista…


KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2012

Innowacyjność transportu i oszczędzanie energii

Referat wprowadzający. K. Żmijewski (Politechnika Warszawska). Imperatyw zrównoważonego rozwoju a pokusa konsumpcjonizmu. Prezentacja…

 • Magazyny energii a rozwój transportu elektrycznego. Prezentacja…
  Jarosław Tworóg (KIGEIT)
 • Źródła napędu w miejskiej komunikacji autobusowej – kierunki innowacyjności. Prezentacja…
  Bartłomiej Walczak (Solaris Bus & Coach)
 • Samochody wykorzystywane inaczej. Prezentacja…
  Andrzej Brzeziński/Anna Piasecka/Krzysztof Masłowski (Politechnika Warszawska/Transeko/AECOM/KNIK)
 • Mobilne Miasto. Prezentacja…
  Mikołaj Sobczak (Politechnika Poznańska)
 • Efektywność systemu zarządzania ruchem w Warszawie. Prezentacja…
  Sebastian Kubanek (Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie)
 • Innowacje w systemie transportu rowerowego Wrocławia. Prezentacja…
  Daniel Chojnacki (Urząd Miasta Wrocław)
 • Wprowadzenie do dyskusji. Prezentacja…
  Wojciech Suchorzewski (Politechnika Warszawska)
 • Wręczenie nagród Miasto i Transport 2012
  Nominowani i zwycięzcy. Lista…

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2011

Nowoczesna Komunikacja Autobusowa

Referat wprowadzający. Jan Friedberg (Niezależny konsultant) Prezentacja…

 • Autobus sterowany na przykładzie Cambridgeshire Guided Busway Prezentacja…
  Krzysztof Masłowski (AECOM)
 • Autobus wielkopojemny na przykładzie Phileas’a Prezentacja…
  Paweł Włodarek (Politechnika Warszawska/TransEko)
 • Wybrane brytyjskie przykłady Bus Rapid Transit Prezentacja…
  Sławomir Monkiewicz / Marian Kurlanda (Mott MacDonald Polska)
 • Doświadczenia krakowskie w organizowaniu nowoczesnej komunikacji autobusowej. Prezentacja…
  Marek Bauer (Politechnika Krakowska)
 • Efektywność pasa autobusowego na przykładzie Trasy Łazienkowskiej w Warszawie. Prezentacja…
  Marcin Bednarczyk (AECOM)
 • Zastosowanie ITS w nowoczesnym transporcie autobusowym. Prezentacja…
  Piotr Krukowski (Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu)
 • Współczesny tabor autobusowy. Prezentacja…
  Robert Sokołowski (ZTM Warszawa)

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010

Obsługa komunikacyjna centrum miasta

Referat wprowadzający. M. Dudek – Politechnika Krakowska. Zasady kształtowania systemu transportowego centrum miasta. Prezentacja…

 • Problemy zagospodarowania przestrzennego w obszarze śródmiejskim Prezentacja…
  J. Latała – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Urząd m.st. Warszawy
 • Nowa strategia transportowa Warszawy. Prezentacja…
  M. Reksnis – Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawy
 • Zarządzanie ruchem. Prezentacja…
  W. Suchorzewski – Politechnika Warszawska
 • Efekty wdrożenia TTA na trasie W-Z Prezentacja…
  A. Brzeziński / M. Rezwow-Mosakowska – PW/TransEko
 • Unowocześnienie komunikacji tramwajowej w centrum na przykładzie Krakowa. Prezentacja…
  M. Bauer – Politechnika Krakowska
 • Obsługa śródmieścia komunikacją autobusową. Prezentacja…
  W. Lasek – BDiK, Urząd m.st. Warszawy)
 • Efektywność komunikacji tramwajowej a priorytety dla tramwajów. Prezentacja…
  G. Madrjas / J. Szustek – Tramwaje Warszawskie
 • Rower publiczny w Warszawie. Prezentacja…
  K. Jesionkiewicz-Niedzińska – PW/TransEko)
 • Płatne parkowanie – możliwości i ograniczenia. Prezentacja…
  A. Strachocka – ZDM Warszawa
 • Rola planów mobilności w organizacji ruchu samochodowego związanego z obiektami w centrum miasta. Prezentacja…
  K. Nosal – Politechnika Krakowska
 • Szczecin – nowe plany komunikacyjne związane z zagospodarowaniem centrum miasta. Prezentacja…
  K. Masłowski – AECOM/ P. Gładkowski – WIM, Urząd m.Szczecin
 • Monitorowanie ruchu na pasach autobusowych w Warszawie. Prezentacja…
  P. Krukowski – BDiK, Urząd m.st. Warszawy
 • Słowo podsumowujące. Prezentacja…KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2008

Bezpieczny system transportowy

Referat wprowadzający. R. Krystek, J. Żukowska (Politechnika Gdańska) System zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Prezentacja…

 • Problemy bezpieczeństwa ruchu w Warszawie. Prezentacja…
  M. Rezwow-Mosakowska (TransEko)
 • Działania Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Prezentacja…
  K. Bujnowski (Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji)
 • Aspekty BRD w przepisach projektowania. Prezentacja…
  Z. Użdalewicz (Sigma System)
 • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego o potrzebie i wdrażaniu. Prezentacja…
  M. Tracz, S. Gaca (Politechnika Krakowska)
 • Wytyczne Unii Europejskiej w sprawie BRD. Prezentacja…
  I. Buttler (Instytut Transportu Samochodowego)
 • Apsekt bezpieczeństwa w zarządzaniu transportem zbiorowym. Prezentacja…
  M. Śledziewski (Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie)
 • Bezpieczne korzystanie z roweru. Prezentacja…
  A. Buczyński (Zielone Mazowsze)
 • Rola edukacji w kontekście działań BRD. Prezentacja…
  M. Dąbrowska-Loranc (Instytut Transportu Zbiorowego)
 • Program poprawy bezpieczeństwa ruchu w Warszawie. Prezentacja…
  A. Brzeziński, K. Jesionkiewicz (Politechnika Warszawska, TransEko)
 • Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych. Prezentacja…
  A. Grzegorczyk (Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego)
 • Inteligentne sposoby ograniczania prędkości. Prezentacja…
  J. Narożny (Traffpol Wrocław)
 • Słowo podsumowujące. Prezentacja…


KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2007

Miasto przyjazne pieszym i rowerzystom

Referat wprowadzający. A. Brzeziński (Politechnika Warszawska/TransEko) Prezentacja…

 • Piesi i ruch rowerowy w strategii transportowej Warszawy. Prezentacja…
  M. Reksnis (Biuro Drogownictwa i Komunikacji/Urząd m.st. Warszawa)
 • Projekt modernizacji ulicy Emilii Plater wraz z systemem roweru miejsko-akademickiego. Prezentacja…
  K. Jesionkiewicz (KNIK/TransEko)
  K. Masłowski ( KNIK/Faber Maunsell Polska)
 • Dworzec przyjazny miastu – kształtowanie przestrzeni pieszego w węźle integracyjnym. Prezentacja…
  J. Wesołowski Politechnika Łódzka)
 • Ocena przestrzeni publicznej z punktu widzenia pieszych. Prezentacja…
  P. Olszewski (Transplan Konsulting)
 • Miejsce dla człowieka w przestrzeni ulicznej. Prezentacja…
  Z. Użdalewicz (Sigma System)
 • Przebudowa centrum Katowic – plan koordynacyjny. Prezentacja…
  T. Konior (Konior Studio)
 • Strefy ruchu pieszego i uspokojonego w śródmieściu Krakowa. Prezentacja…
  A. Rudnicki, A Kollbek (Politechnika Krakowska/GDDKiA Kraków)
 • Krakowskie Przedmieście w Warszawie. Prezentacja…
  K. Domaradzki (Politechnika Warszawska)
 • Strategia czystego transportu miejskiego w Gdyni. Prezentacja…
  J. Oskarbski (Politechnika Gdańska)
 • Warszawskie doświadczenia w rozwijaniu ruchu rowerowego.
  St. Plewako (Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego)
 • Jak tworzyć dobrą infrastrukturę rowerową. Prezentacja…
  A. Buczyński (Zielone Mazowsze)
 • Rower jako element systemu transportu kombinowanego „”bike and ride”. Prezentacja…
  M. Kruszyna (Politechnika Wrocławska)
 • Promocja ruchu rowerowego na Politechnice Krakowskiej w ramach projektu UE Civitas CARAVEL. Prezentacja…
  K. Nosal (Politechnika Krakowska)
 • Idea roweru miejskiego w Warszawie. Prezentacja…
  P. Krukowski (Biuro Drogownictwa i Komunikacji /Urząd m.st. Warszawa)

Słowo podsumowujące. W. Suchorzewski (Politechnika Warszawska) Prezentacja…