[O firmie]
[Usługi]
[Pomiary ruchu]
[Zespół]
[Projekty]
[Publikacje]
[Linki]
[Do pobrania]
[Konferencje]
[Kontakt]
[Zdjęcia]
OprogramowanieUsługi


ZESPÓŁ TRANSEKO WYKONUJE:

 • prace projektowe
 • prace studialne i koncepcyjne
 • studia wykonalności
 • prace naukowo-badawcze
 • ekspertyzy
 • doradztwo i konsulting

SPECJALIZACJA:

 • polityki transportowe i strategie rozwoju transportu miast i regionów
 • planowanie i projektowanie miejskich systemów transportowych
 • studia przebiegu tras komunikacyjnych
 • projektowanie systemów transportu publicznego
 • projekty z zakresu inżynierii ruchu drogowego
 • projektowanie infrastruktury rowerowej
 • analizy i projekty poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • audyt brd
 • analizy ekonomiczne i finansowe projektów transportowych
 • pomiary i badania ruchu
 • badania ankietowe zachowań komunikacyjnych
 • modelowanie i prognozowanie ruchu drogowego
 • modelowanie i prognozy przewozów w transporcie publicznym
 • oceny skutków realizacji projektów transportowych
 • oceny oddziaływania projektów transportowych
 • oceny oddziaływania inwestycji (obiektów) na sieć drogową
 • dokumentacje przetargowe
 • przetwarzanie i wizualizacja baz danych
 • analizy geomarketingowe