[O firmie]
[Usługi]
[Pomiary ruchu]
[Zespół]
[Projekty]
[Publikacje]
[Linki]
[Do pobrania]
[Konferencje]
[Kontakt]
[Zdjęcia]
OprogramowaniePublikacje


  ROK 2011

 1. Brzeziński A.: Analiza możliwości rozwoju TTA w Warszawie. Forum Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. 27 stycznia 2011r.

  ROK 2010

 2. Brzeziński A.: Zrównoważony rozwój systemów transportowych miast i aglomeracji w kontekście rosnącej mobilności. II Forum Transportu Aglomeracyjnego SITK. Warszawa, 1 grudnia 2010

 3. Brzeziński A.: Efekty modernizacji trasy WZ w Warszawie. Forum Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. 17 czerwca 2010r.

 4. Włodarek P., Zieliński T.: MicroStation V8 XM Edition wersja 8.9 polska i angielska. Program do komputerowego wspomagania projektowania. Warszawa 2010r.

 5. Jesionkiewicz K.: Rower publiczny w Warszawie. Konferencja Naukowo-Techniczna Miasto i Transport 2010. Warszawa, 24 lutego 2010r.

 6. Brzeziński A. Rezwow M.: Efekty wdrożenia TTA na Trasie WZ. Konferencja Naukowo-Techniczna Miasto i Transport 2010. Warszawa, 24 lutego 2010r.

 7. Brzeziński A.: Koncepcja systemu roweru publicznego w Warszawie. Forum Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. 29 kwietnia 2010r.

 8. Brzeziński A. Jesionkiewicz K.: System roweru publicznego w Warszawie. Konferencja Commerce, Warszawa 8-9 czerwca 2010.

 9. Brzeziński A. Roszkowski M. : Plan transportowy - proces przygotowania , cel i zakres w ocenie ekspertów. Konferencja Organizacja i finansowanie publicznego transportu zbiorowego według projektu nowej ustawy. Hallmark Events, Warszawa 15 czerwca 2010r.

 10. Brzeziński A. Jesionkiewicz K.: Rowerowa Europa - przykłady rozwiązań służących rozwojowi ruchu rowerowego. Warszawa 2010 r.

 11. Brzeziński A. Jesionkiewicz K., Masłowski K.: Rowerowa Holandia - przykłady praktycznych rozwiązań. Warszawa 2010 r.

 12. Brzeziński A.: Badania ruchu na potrzeby studiów nad siecią drogową. Seminarium: Analiza i modelowanie ruchu na sieci drogowej. Politechnika Warszawska, 22 czerwca 2010r.

 13. Dybicz T.: Wytyczne budowy Krajowego Modelu Ruchu i wykonywania prognoz ruchu. Seminarium: Analiza i modelowanie ruchu na sieci drogowej. Politechnika Warszawska, 22 czerwca 2010r.

 14. Brzeziński A. Włodarek P.: Problem stosowania uogólnionego modelu ruchu w procesie planowania i projektowania regionalnej i lokalnej sieci drogowej. Seminarium: Analiza i modelowanie ruchu na sieci drogowej. Politechnika Warszawska, 22 czerwca 2010r.

 15. Dybicz T. Włodarek P.: Analizy i modele ruchu dla planowania obwodnic na przykładzie Augustowa i Grudziądza. Seminarium: Analiza i modelowanie ruchu na sieci drogowej. Politechnika Warszawska, 22 czerwca 2010r.

 16. Brzeziński A.: Znaczenie modelowania ruchu w analizach sieci drogowej. Seminarium: Analiza i modelowanie ruchu na sieci drogowej. Generalna dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 6 lipca 2010r.

 17. Dybicz T.: Metodyka modelowania podróży i prognozowania ruchu w Krajowym Modelu Ruchu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 6 lipca 2010r.

 18. Brzeziński A.: Badania podróży na sieci drogowej. Seminarium: Analiza i modelowanie ruchu na sieci drogowej. Generalna dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 6 lipca 2010r.
 19. Brzeziński A. Włodarek P.: Znaczenie stosowania regionalnych i lokalnych modeli ruchu. Seminarium: Analiza i modelowanie ruchu na sieci drogowej. Generalna dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 6 lipca 2010r.

  ROK 2009

 20. Brzeziński A. Roszkowski M.: Plan transportowy - proces przygotowania , cel i zakres w ocenie ekspertów. Konferencja Naukowo-Techniczna SITK RP Oddział w Warszawie pt.: Plan transportowy w ustawie o Publicznym Transporcie Zbiorowym.

 21. Brzeziński A. Jesionkiewicz K.: Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego m.st. Warszawy. Warsztaty pt.: Standardy techniczne ścieżek rowerowych.

  ROK 2008

 22. Brzeziński A. Jesionkiewicz K.: Problemy planowania rozwoju systemu transportu publicznego na przykładzie wybranych miast Polski. Konferencja Doświadczenie Warszawy i innych miast Polski w zapewnieniu stałego funkcjonowania i rozwoju transportu publicznego. 28-30 maja 2008r.

 23. Brzeziński A.: Trasa na Zaporze. Forum Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. 29 maja 2008r.

 24. Brzeziński A. Jesionkiewicz K.: Kraków - silne i słabe strony systemu transportowego, szanse i zagrożenia. Posiedzenie naukowe Komisji Rozwoju Miasta Krakowa PAU i PAN. Kraków, 7 lipca 2008r.

 25. Brzeziński A. Jesionkiewicz K.: Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Warszawie. Konferencja Naukowo-Techniczna Miasto i Transport 2008, 11 grudnia 2008r.

  ROK 2007

 26. Jesionkiewicz K.: O przystankach i węzłach przesiadkowych. Bezpieczne drogi nr 7-8, lipiec-sierpień 2007.

 27. Brzeziński A. Rezwow M.: Zrównoważony transport - ekologiczne rozwiązania transportowe. Ekorozwój i Agenda 21. Collegium Balticum w Szczecinie. 2007.

 28. Brzeziński A. Jesionkiewicz K.: System transportu rowerowego w miastach. Drogownictwo 7-8, lipiec -sierpień 2007.

 29. Dobrosielski M. Dybicz T.: Ruch pojazdów ciężarowych w Warszawie w świetle Warszawskich Badań Ruchu 2005. Bezpieczne drogi nr 5-6, maj-czerwiec 2007.

 30. Brzeziński A. Jesionkiewicz K.: Jak "Złote Tarasy" (nie) sparaliżowały Warszawy. Bezpieczne drogi nr 5-6, maj-czerwiec 2007.

 31. Brzeziński A., Rezwow M.: Komunikacja tramwajowa w Warszawie - szanse nie w pełni wykorzystywane? Bezpieczne drogi nr 4, kwiecień 2007.

 32. Brzeziński A., Rezwow M.: Szybko i niezawodnie - projekt pasa autobusowego na ul. Świętokrzyskiej w Warszawie. Bezpieczne drogi nr 3, marzec 2007.

 33. Szymański Ł., Włodarek P.: Przewidywane efekty TTA na Trasie WZ w Warszawie. Bezpieczne drogi nr 1-2, styczeń-luty 2007.

  ROK 2006

 34. Jesionkiewicz K.: Bezpieczniej od zaraz. Bezpieczne drogi nr 12, grudzień 2006.

 35. Szymański Ł, Włodarek P.: Modernizacja tramwaju na Trasie WZ - priorytet dla tramwajów na Moście Śląsko-Dąbrowskim w badaniach symulacyjnych. FILM... I Konferencja Naukowo Techniczna - Miasto i Transport. Warszawa, 5 grudnia 2006r.

 36. Brzeziński A, Rezwow M.: Warunki ruchu tramwajów na podstawie badań. I Konferencja Naukowo Techniczna - Miasto i Transport. Warszawa, 5 grudnia 2006r.

 37. Brzeziński A, Szymański Ł, Włodarek P.: Trasa tramwajowa w al. Jana Pawła II - kolejny krok w kierunku nowoczesnej komunikacji tramwajowej w Warszawie. Rynek-Kolejowy nr 10, 2006.

 38. Brzeziński A: Modernizacja trasy tramwajowej w ciągu Al. Jana Pawła II. Forum dyskusyjne SITK Oddział w Warszawie. 9 listopad 2006r

 39. Brzeziński A: Obsługa Tarchomina komunikacją tramwajową. Forum dyskusyjne SITK Oddział w Warszawie. 18 październik 2006r

 40. Brzeziński, Dybicz: Warianty modernizacji układu drogowego północno-wschodniej Polski w aspekcie prognoz ruchu drogowego dla trasy Via Baltica. I Polski Kongres Drogowy. Warszawa 04-06.10.2006.

 41. Brzeziński A, Rezwow M, Szymański Ł.: Ocena efektywności funkcjonowania pasów autobusowych w Warszawie z wykorzystaniem metod symulacji ruchu. LII Konferencja Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB w Krynicy, wrzesień 2006r.

 42. Brzeziński A, Rezwow M.: Tramwaj z Bemowa na Bielany. Rynek-Kolejowy nr 9, 2006.

 43. Brzeziński A, Rezwow M.: Modernizacja i rozwój komunikacji tramwajowej kluczem do sprawnego systemu transportowego Warszawy. Rynek-Kolejowy nr 6, 2006.

 44. Brzeziński, Dybicz: Europejski korytarz transportowy - Via Balitca Analiza ruchu drogowego. Forum Gospodarcze w Ostrołęce, marzec 2006.

 45. Brzeziński A.: Wybrane zagadnienia związane z rozwojem dróg szybkiego ruchu. Międzynarodowe Targi Infrastruktury INFRATECH 2006 Warszawa, 22 -23 luty 2006.

  ROK 2005

 46. Brzeziński: Pierwszy krok w kierunku modernizacji sieci tramwajowej w Warszawie. Projekt modernizacji trasy tramwajowej w Al. Jerozolimskich. Konferencja: Transport publiczny w Warszawie kluczem harmonijnego rozwoju stolicy Polski, Warszawa, październik 2005.

 47. Dybicz T.: Pakiet oprogramowania Visum jako narzędzie do modelowania ruchu transportu publicznego w Warszawie. Międzynarodowa konferencja i wystawa: "Transport publiczby w Warszawie kluczem harmonijnego rozwoju stolicy Polski". 10-11 październik 2005r. Pałac Kultury i Nauki

 48. Dybicz T., Garb Y.: Travel Impacts of Retail Decentralization: Lessons from and for Central European Cities. Paper presented at the annual meeting of the American Planning Association, San Francisco, March 19-23, 2005

 49. Dybicz T.: Zastosowania techniki symulacji komputerowej do oceny efektywności rozwiązań zapewniających priorytety w ruchu pojazdów transportu zbiorowego. Seminarium IKKU: Systemy Dynamicznego Zarządzania Ruchem Drogowym, Falenty, marzec 2005

  ROK 2004

 50. Dybicz T.: Wpływ wprowadzenia opłat za parkowanie na zachowania komunikacyjne. Seminarium IKKU: Zarządzanie Parkowaniem Samochodów Osobowych w Miastach. Falenty, listopad 2004

 51. Dybicz T.: Problemy ustalenia właściwych granic strefy płatnego parkowania. Seminarium IKKU: Zarządzanie Parkowaniem Samochodów Osobowych w Miastach. Falenty, listopad 2004

 52. Dybicz T.: 10 dni bezpłatnego parkowania w Warszawie. Transport Miejski nr 1, 2004.

 53. Dybicz T., Suwara A.: Opłaty zatłoczeniowe, a co to takiego? Przykład z San Diego - Kalifornia. Transport Miejski nr 2, 2004.

 54. Dybicz T.: Opłaty zatłoczeniowe, czy to się uda w Polsce?. Transport Miejski nr 2, 2004.

 55. Brzeziński, Suchorzewski: Tramways in Poland - From Neglect to Recognition of Great Potentials. CODATU Conference. Bukareszt, kwiecień 2004.

 56. Brzeziński: "Jak poprawić jakość usług komunikacyjnych - pasy autobusowe na zatłoczonych ulicach" XI Forum dyskusyjne SITK Oddział w Warszawie. 9 grudnia 2004r

 57. Brzeziński: National Transport Policy2005-2025. Sustainable Urban Travel Steering Group. European Conference of the Ministers of Transport. Paryż, 01.12.2004.

 58. Brzeziński "Polityka Transportowa Państwa 2005-2020. Seminarium Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i SpedycjiJachranka - 26.11.2004.

 59. Brzeziński, Suchorzewski: "Tramways in Poland - From Neglect to Recognition of Great Potentials" CODATU Conference. Bukareszt, kwiecień 2004.

  ROK 2003

 60. Brzeziński, Szymański: Koncepcja rozwoju systemu dróg rowerowych na Mokotowie w Warszawie. Transport Miejski nr 11, 2003.

 61. Brzeziński, Dybicz, Suchorzewski: "Europejskie korytarze transportowe, kierunki rozwoju transportu drogowego w Europie i w Polsce, przejścia graniczne, prognozy wzrostu ruchu drogowego". Spotkanie informacyjne w sprawie przebiegu drogi Via Baltica - drogowcy i "ochroniarze" wspólne ustalenia. Białystok 11-12.06.2003.

 62. Brzeziński, Sambor: "Koncepcja lokalizacji wspólnych torowisk tramwajowo-autobusowych w Warszawie" Transport Miejski nr 6, 2003.

 63. Brzeziński, Sambor: "Uwarunkowania dotyczące wprowadzenia ruchu autobusów komunikacji miejskiej na torowiska tramwajowe" Transport Miejski nr 5, 2003.

 64. Brzeziński, Sambor: "Uwarunkowania dotyczące wprowadzenia ruchu autobusów komunikacji miejskiej na torowiska tramwajowe" IV Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy Komunikacyjne miast" Poznań 21-22.05.2003.

 65. Brzeziński: Komunikacja tramwajowa w Warszawie - dzień dzisiejszy i plany na przyszłość. Rynek Kolejowy nr 3, 2003.

 66. Brzeziński, Dybicz, Szagała: Rozwój systemu metra w Warszawie z wykorzystaniem tunelu kolejowej linii średnicowej. Rynek Kolejowy nr 2, 2003.

 67. Brzeziński: "Supporting Public Transport in the CEE EU New Member States". Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe Workshop. Szentendre, Hungary 16-17.

 68. Brzeziński: Transportation Policy in Polish Cities, 10 Years of Experience. International Workshop on Fostering Successful Urban travel Policies. Washington, D.C. 5-7 November 2003.

  Starsze publikacje:

 69. Dybicz T.: Modelowanie Ruchu Autobusów Na Wspólnym Pasie Autobusowo-Tramwajowym. Transport Miejski nr 12, 2002

 70. Brzeziński, Malarski: Sztrasburg - przekształcenia systemu transportu zbiorowego. Transport Miejski nr 10, 2002.

 71. Brzeziński, Sambor: Koncepcja modernizacji komunikacji tramwajowej w Warszawie na przykładzie trasy Gocławek-Banacha. Transport Miejski nr 3, 2002.

 72. Brzeziński, Dybicz: Warunki ruchu tramwajów w Warszawie. Transport Miejski nr 2, 2002.

 73. Brzeziński i inni: Nowoczesna komunikacja tramwajowa - wymagania przy modernizacji. Transport Miejski nr 1, 2002.

 74. Dybicz T.: Modelowanie ruchu generowanego przez centra usługowo-handlowe. XLVII Konferencja Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB w Krynicy, wrzesień 2001r.

 75. Brzeziński: Doświadczenia we wdrażaniu systemów zarządzania ruchem w polskich miastach. Seminarium Transportu Miejskiego. Kazimierz Dolny, wrzesień 2001.

 76. Brzezinski: Sustainable Transport Infrastructure in Poland - overview and needs. Workshop, Vienna 25-26 January 2001

 77. Dybicz T.: Zmiana zachowań parkingowych po wprowadzeniu płatnego parkowania w Śródmieściu Warszawy. Konferencja Naukowo-Techniczna- "Polityka Parkingowa w Miastach", Zakopane, czerwiec 2000r.

 78. Brzeziński: Strefowanie ruchu - droga do poprawy jakości życia w Warszawie? Warszawski Okrągły Stół Transportowy. Warszawa, maj 2000.

 79. Brzeziński: Ruch na drogach szybkiego ruchu w otoczeniu miast, cz. II - zastosowanie metody. Transport Miejski nr 3, 1999.

 80. Brzeziński: Ruch na drogach szybkiego ruchu w otoczeniu miast, cz. I - metoda analiz. Transport Miejski nr 2, 1999.

 81. Brzeziński, Sarna: Przebieg autostrad w niektórych aglomeracjach europejskich. Konferencja naukowo-techniczna, SITK, Warszawa, listopad 1997