[O firmie]
[Usługi]
[Pomiary ruchu]
[Zespół]
[Projekty]
[Publikacje]
[Linki]
[Do pobrania]
[Konferencje]
[Kontakt]
[Zdjęcia]
OprogramowanieProjekty


[2013]   > 2012 <   [2011]   [2010]   >>>>  

  ROK 2012 - wybrane projekty

 1. Studium komunikacyjne wraz z opinią na temat skutków ruchowych, uwzględniających inwestycję polegającą na budowie budynku biurowo-usługowego pod nazwą Atrium 3 w warszawie w rejonie ul. I.L. Pereca i Prostej.

  Klient: DT- SPV Sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Ustalenie wielkości ruchu generowanego przez planowany obiekt. Prognoza natężenia ruchu. Komputerowa symulacja ruchu. Ocena oddziaływania obiektu na układ drogowy.


 2. Studium ruchu w związku z nową inwestycją w rejonie pl. Unii Lubelskiej i pl. Puławskiego

  Klient: Nowy Plac Unii S.A.
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Analiza wpływu inwestycji na układ komunikacyjny. Rekomendacja zmian w układzie komunikacyjnym, w tym usdpokojenia ruchu na ul. Boya-Żeleńskiego i Pl. Unii Lubelskiej w Warszawie. Koncpecja zmian w sterowaniu ruchem na ul. Waryńskiego/Boya-Żeleńskiego.


 3. Studium rozowju systemów komunikacyjnych miasta Lublin

  Klient: Miasto Lublin
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Diagnoza stanu istniejącego. Studium komunikacyjne miasta. Koncepcja organizacji ruchu w obszarze centralnym.


 4. Projektu tymczasowej organizacji ruchu w rejonie Wału Zawadowskiego od ul. Sytej do granicy m.st. Warszawy w związku z wprowadzeniem rozwiązań dla ruchu rowerowego

  Klient: Zarząd Mienia m.st. Warszawy
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Projekt organizacji ruchu w związku z wyznaczeniem trasy rowerowej.


 5. Prognozy i analizy ruchu drogowego dla inwestycji Adventure World Warsaw

  Klient: Tebodin Poland w Warszawie
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Prognozy ruchu. Mikrosymulacja ruchu wezła autostradowego Grodzisk.


 6. Wariantowa koncepcja programowo – przestrzenna al. Jana Pawła II dla modernizacji infrastruktury tramwajowej.

  Klient: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Drogownictwa i Komunikacji
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Badania ruchu i przwozów. Prognozy ruchu i przewozów w śródmiesciu Warszawy. Mikrosymulacja ruchu śródmieścia Warszawy.


 7. Prognozy i analizy ruchu dla węzła drogowego „Wiązowna I” w ciągu drogi krajowej Nr 17 Warszawa – Lublin (docelowo S17)

  Klient: Biuro Projektowo-Konsultingowe ""Eurostrada"" Sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Prognozy ruchu. Mikrosymulacja ruchu na drodze S-17 w rejonie węzła Wiązowna.


 8. Koncepcja organizacji ruchu na czas awaryjnych wyłączeń z eksploatacji obiektów inżynierskich Trasy Łazienkowskiej w Warszawie

  Klient: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Prognozy ruchu drogowego dla zdefiniowanych etapów wyłączeń z eksploatacji obiektów inżynierskich, dla szczytu porannego oraz popołudniowego. Wskazanie głównych tras narażonych na przeniesienie się ruchu.


 9. Ocena realizacji strategii transportowej M. St. Warszawy

  Klient: Urząd m.st. Warszawy, Biuro Drogownictwa i Komunikacji
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Aktualizacja diagnozy systemu transportowego, analiza SWOT, ocena działań, podsumowanie danych z monitoringu strategii, wytyczne dalszych działań.


 10. Studium wykonalności projektu pn.: „Zwiększenie możliwości przewozowych Szybkiej Kolei Miejskiej sp. z o.o. w ruchu aglomeracyjnym Warszawy na istniejących i planowanych liniach"

  Klient: Szybka Kolej Miejska Sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o., TransEko. Sp.j., INVEST GROUP Marcin Śmigielski
  Zakres opracowania: Prognozy przewozów, analiza ekonomiczna.


 11. Studium komunikacyjne w związku z inwestycją przy ul. Łuckiej w Warszawie

  Klient: KomProjekt s.c.
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Ustalenie wielkości ruchu generowanego przez planowany obiekt. Prognoza natężenia ruchu. Komputerowa symulacja ruchu. Ocena oddziaływania obiektu na układ drogowy


 12. Opinia komunikacyjna oddziaływania projektowanych obiektów usługowo biurowych przy ul. Beethovena w Warszawie.

  Klient: COMPLOT Paweł Kucharczyk
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.


 13. Prognozy ruchu dla skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicami Orląt Lwowskich i Brodatego w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

  Klient: CTD - Civil Transport Designers
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.
  Zakres opracowania: Prognozy ruchu dla skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicami Orląt Lwowskich i Brodatego w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy


 14. Rezultaty studium wykonalności „Budowa parkingów strategicznych „Parkuj i Jedź” (Park&Ride) – II etap”

  Klient: Urząd M.St. Warszawy Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego.
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.


 15. Analiza lokalizacji parkingów strategicznych „Parkuj i jedź” (P+R) wzdłuż linii kolejowej relacji Warszawa Wschodnia – Mińsk Mazowiecki

  Klient: Zarząd Transportu Miejskiego
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.