[O firmie]
[Usługi]
[Pomiary ruchu]
[Zespół]
[Projekty]
[Publikacje]
[Linki]
[Do pobrania]
[Konferencje]
[Kontakt]
[Zdjęcia]
OprogramowanieProjekty


<<<<   > 2009 <   [2008]   [2007]   [2006]   [2005]   [2004]  

  ROK 2009

 1. Przeprowadzenie dynamicznych pomiarów ruchu na wybranych odcinkach dróg wraz z opracowaniem i analizą ich wyników -grudzień

  Klient: Wydawnictwo Polskie Drogi / Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Dynamiczne pomiary ruchu na trzech odcinkach dróg krajowych metodą jazdy za pojazdem poprzedzającym (car-following) z wykorzystaniem odbiornika GPS. Analiza wyników pomiarów za pomocą oprogramowania VS-GPS szwajcarskiej firmy Verkehrs-Systeme AG.


 2. Koncepcja kompleksowego badania ruchu dla Szczecina wraz z merytorycznymi specyfikacjami zamówienia -grudzień

  Klient: Urząd Miasta Szczecin
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Koncepcja kompleksowego, badania ruchu dla miasta Szczecina. Opracowanie zasad budowy komputerowego modelu ruchu dla komunikacji indywidualnej i zbiorowej dla stanu istniejącego w obszarze Szczecina.


 3. Analiza komunikacyjna dla układu drogowego znajdującego się w sąsiedztwie projektowanego centrum handlowo-rozrywkowego "Galeria Amber" przy ulicy Górnośląskiej w Kaliszu - etap I - grudzień

  Klient: Echo Investment S.A.
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Rozpoznanie stanu istniejącego i planów rozowjowych. Pomiary ruchu.


 4. Analiza i ocena efektywności wdrożenia TTA (Torowisko Tramwajowo Autobusowe) na Trasie WZ w Warszawie - grudzień

  Klient: Urząd Miasta Warszawa
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Badania ruchu (liczby pasażerów autobusów i tramwajów, pomiary natężeń ruchu samochodowego i liczby osób podróżujących samochodami, czasów przejazdu autobusów i tramwajów oraz samochodów osobowych, strat czasu autobusów i tramwajów na odcinku TTA, czasów wymiany pasażerów na poszczególnych przystankach. Badanie ankietowe pasażerów autobusów i tramwajów z punktu widzenia ich oceny funkcjonowania TTA. Ocena wpływu nowej organizacji ruchu na trasie W-Z na warunki ruchu transportu indywidualnego. Ocena wpływu nowej organizacji ruchu na trasie W-Z na warunki ruchu pojazdów transportu zbiorowego. Oszacowanie korzyści odniesionych z wprowadzenia TTA, w odniesieniu do stanu przed modernizacją (w porównaniu do wyników wcześniejszych wyników badań). Ocena funkcjonowania TTA oraz rekomendacje ewentualnych zmian. Ocena wpływu realizacji docelowych rozwiązań przystanku Stare Miasto (wydzielenie platform przystankowych) na warunki ruchu pojazdów transportu zbiorowego oraz pojazdów transportu indywidualnego (eksperyment mikrosymulacyjny).


 5. Studium koncepcyjne Systemu Roweru Publicznego dla m.st. Warszawy - grudzień

  Klient: Urząd Miasta Warszawa
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Opracowanie o charakterze studialnym sparwdzające możliwości i zakres wprowadzenia roweru publicznego na terenie Warszawy. Opracowanie zawiera analizę systemów roweru publicznego w innych krajach, charakterystykę doświadczeń polskich, analizę Warszawy pod względem możliwości i zakresu wprowadzanie systemu, koncepcję techniczną i organizacyjną wdrożenia systemu, koaszty wdrożenia, warianty finansowania.


 6. Studium przebiegu ul. Nowo Ziemowita - Swojska na odcinku od węzła z Obwodnicą Śródmiejską i Trasą Świętokrzyską do granicy m.st. Warszawy - grudzień

  Klient: Urząd Miasta Warszawa
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Analiza przebiegu drogowej trasy ul. Nowo - Ziemowita - Swojska wraz z analizą możliwości usytuowania trasy tramwajowej w jej pasie drogowym. Analiza uwarunkowań technicznych i środowiskowych. Aktualizacja (weryfikacja) danych o rejonach komunikacyjnych, w korytarzu planowanej ulicy. Prognozy natężeń ruchu drogowego i przewozów pasażerskich dla lat 2015, 2020, 2025 i 2030. Wskazanie efektów funkcjonalno-ruchowych budowy trasy drogowej i trasy tramwajowej. Określenie szacunkowych kosztów budowy trasy drogowej i trasy tramwajowej.


 7. Projekt tymczasowej organizacji ruchu w wybranych rejonach m. st. Warszawy podczas budowy centralnego odcinka II linii metra - grudzień

  Klient: Urząd Miasta Warszawa
  Główny Wykonawca: BPRW
  Zakres opracowania: Prognozy natężeń ruchu w komunikacji indywidualnej i zbiorowej dla etapów budowy centralnego odcinka II linii Metra. Wykonanie mikrosymulacji ruchu na wybranych ulicach dla nowej organizacji ruchu obowiązującej podczas budowy II linii Metra.


 8. Program rozwoju ruchu rowerowego w Warszawie - grudzień

  Klient: Urząd Miasta Warszawa
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Opracowanie składające się z dwóch części. Część I - program rozowju ruchu rowerowego do końca roku 2011, obejmujący identyfikację i diagonozę stanu istniejącego oraz program działań inwestycyjnych i organizacyjnych. Część druga - komputerowa baza danych o istniejaćych i planowanych drogach rowerowych i parkingach roweroweych.


 9. Studium Wykonalności zakupu pojazdów kolejowych przez Szybką Kolej Miejską Sp. z o.o. w celu poprawy oferty przewozowej oraz obsługi linii "lotniskowych" - listopad

  Klient: SKM Sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TOR Sp. z o.o.
  Zakres opracowania: Studium wykonalności zawierające: analizy ruchu, analizę ekonomiczną, analizę wrażliwości.


 10. Kierunki realizacji polityki parkingowej na obszarze miasta stołecznego Warszawy do roku 2035 - październik

  Klient: Urząd Miasta Warszawa
  Główny Wykonawca: WYG International
  Zakres opracowania: Identyfikacja i ocena dotychczasowych działań podjętych w ramach realizacji polityki transportowej Warszawy oraz identyfikacja i ocena planowanych zamierzeń do 2035 r. dotyczących: SPPN, parkingów "Parkuj i Jedź", parkingów kubaturowych, podziemnych, dla samochodów ciężarowych, autokarów, rowerów. Ustalenie podstawowych zasad, kierunków polityki parkingowej oraz przedstawienie głównych uwarunkowań przedsięwzięć porządkujących system parkowania w mieście i poszczególnych obszarach w okresie do 2035 oraz propozycje konkretnych działań i przedsięwzięć w odniesieniu do: SPPN, parkingów "Parkuj i Jedź", parkowania w liniach rozgraniczających ciągów ulicznych, ogólnodostępnych parkingów wielopoziomowych, w tym podziemnych, wprowadzenia pasów postojowych dla samochodów na ulicach klasy Z i L, parkowania w obszarach zabudowy mieszkaniowej, parkingów dla samochodów ciężarowych, autokarów i parkingów dla rowerów. Przygotowanie założeń i instrukcji do badania ankietowego systemu "Parkuj i Jedź", na istniejących parkingach i w rejonie wybranych dworców kolejowych. Przygotowanie założeń i instrukcji do badania parkowania w obowiązującej strefie SPPN (czas parkowania, rotacja, zajętość miejsc, itp.). Przygotowanie modelu ruchu i prognoz ruchu w granicach m.st. Warszawy dla lat (2015, 2025, 2035) przy założeniu braku działań związanych z polityką parkingową oraz przy założeniu wdrożenia proponowanych działań związanych z polityką parkingową (mapy z natężeniami ruchu, wielkość ruchu - liczba dojazdów do strefy I). Porównania funkcjonowania Strefy I bez i po wprowadzeniu proponowanych działań w zakresie polityki parkingowej.


 11. Prognozy ruchu dla drogi 579 na odcinku od Błonia do Kałęczyna - aktualizacja - wrzesień

  Klient: Viatech Sp. z o.o
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Opracowanie zawiera aktualizację prognoz ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 579 (planowana obwodnica Grodziska Mazowieckiego), w związku z nowymi założeniami dotyczącymi standardu technicznego drogi oraz jej powiązań z autostradą A2.


 12. Prognoza ruchu w rejonie połączenia Mariny Mokotów z układem drogowym - wrzesień

  Klient: Pracownia-Projektowa K-D
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Prognzy natężenia drogowego w rejonie osiedla Marina Mokotów dla roku 2025.


 13. Konsultacje w zakresie obsługi komunikacyjnej KBE 84 w Kijowie - sierpień

  Klient: BEG
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Opracowanie sposobu obsługi komunikacyjnej nowego centrum handlowego w Kijowie, prognoza generacji ruchu dla etapów budowy centrum handlowego.


 14. Studium wykonalności dla projektu "Poprawa dostępu kolejowego do lotnisk regionu poprzez zakup taboru oraz modernizacja bocznicy kolejowej i budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie z uwzględnieniem budowy skrzyżowania bocznicy kolejowej z drogą krajową nr 62 wraz z przystankiem na terenie lotniska oraz zakupem 16 czterowagonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych" - sierpień

  Klient: Urząd Marszałkowski Woj. mazowieckiego
  Główny Wykonawca: TOR Sp. z o.o.
  Zakres opracowania: Badania i prognozy przewozów pasażerskich do roku 2040. Analiza Ekonomiczna.


 15. Ekspertyza dotycząca zmian w pracy przewozowej w komunikacji autobusowej i tramwajowej w związku z budową trasy tramwajowej Młociny - Winnica - lipiec

  Klient: Tramwaje Warszawskie
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Prognozy przewozów pasażerskich w roku 2015. Analiza wykorzystaniaprzepustowości lini autobusowych na Tarchominie po uruchomieniu połaczenia tramwajowego Młociny Winnica.


 16. Ocena wpływu istniejących zjazdów publicznych z ul. Świętokrzyskiej do Galerii ECHO w Kielcach, na funkcjonowanie projektowanego węzła dróg krajowych nr 73 i 74 - lipiec

  Klient: Traffic - System
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Analiza mikrosymulacyjna ruchu.


 17. Prognozy ruchu w stadium Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego i Dokumentacji Przetargowej oraz Studium Wykonalności na budowę drogi ekspresowej S17 [S12] wraz z północno-wschodnią obwodnicą miasta Lublina. Umowa nr 2729/1/2009 - lipiec

  Klient: GDDKiA
  Główny Wykonawca: DHV
  Zakres opracowania: Prognozy ruchu drogowego dla drogi ekspresowej S17 [S12] wraz z północno-wschodnią obwodnicą miasta Lublina - zastosowanie modelu ruchu.


 18. Studium komunikacyjne w związku z planowanym zagospodarowaniem terenów Norblina - etap I - lipiec

  Klient: JEMS Architekci
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Opracowanie zawiera wstępną (w skali makro) analizę rozkładu ruchu w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego obiektu "Norblin". W ramach opracowania przeanalizowano możliwości skomunikowania obiektu z miastem oraz wskazano wady i zaletu poszczególnych rozwiązań podłączenia obiektu do układu ulicznego miasta.


 19. Analizy ruchu z uwzględnieniem projektowanego Centrum Handlowo-Usługowo-Rekreacyjnego w Kobyłce - lipiec

  Klient: Polskie Konsorcjum Budowlane INWEST S.A
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Opracowanie zawiera analizę możliwości podłączenia centrum handlowego w Kobyłce do drogi wojewódzkiej nr 634. W ramach opracowania wykonano badania ruchu oraz wykonano prognozy ruchu wraz z rozplotami na najważniejszych skrzyżowaniach w obszarze oddziaływania obiektu.


 20. Obsługa północo-wschodnich obszarów Warszawy komunikacją tramwajową w związku z rozbudową sieci metra oraz zakupem taboru - lipiec

  Klient: Tramwaje Warszawskie
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Studium wykonalności zawierające: charakterystykę projektu, odniesienie do zatwierdzonej strategii rozwoju danego obszaru, w tym rozwoju infrastruktury drogowej, analizę otoczenia społeczno-gospodarczego projektu, uwarunkowania realizacyjne, zidentyfikowane problemy, logikę interwencji, analizę techniczną, analizy ruchu, identyfikację wariantów możliwych do realizacji, koszty realizacji i sposób jej finansowania, analizę ekonomiczną, analizę finansową, analizę wrażliwości, ocenę wpływu na środowisko, analizę instytucjonalną, analizę prawną wykonalności inwestycji, plan wdrożenia projektu, analizę potencjalnych ryzyk projektu, promocję projektu


 21. Analiza ruchu na ul. Kieleckiej w Jędrzejowie w związku z budową centrum usługowo-handlowego - maj

  Klient: Euro - Center Sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Pomiary ruchu drogowego oraz prognozy ruchu drogowego dla roku 2030. Analiza i ocena warunków ruchu dla projektowanego centrum. Analizę wykonano z wykorzystaniem modelu symulacyjnego.


 22. Opracowanie Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Miasta Łomży. - kwiecień

  Klient: Miasto Łomża
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Opracowanie zawiera plan rozwoju miasta Łomży w zakresie transportu publicznego. W ramach opracowania wykonano inwentaryzację stanu istniejącego oraz zaproponowano kierunki rozwoju miasta w tym zakresie.


 23. Analiza i prognozy ruchu dla obwodnicy Skarżyska-Kamiennej. - kwiecień

  Klient: GDDKiA
  Główny Wykonawca: Jacobs Polska Sp. z o.o.
  Zakres opracowania: Prognozy ruchu drogowego dla obwodnicy Skarżyska-Kamiennej - zastosowanie modelu ruchu. Analiza mikrosymulacyjna ruchu.


 24. Analizy i prognozy ruchu w stadium projektu budowlanego dla projektu przebudowy DK 57 - kwiecień

  Klient: GDDKIA
  Główny Wykonawca: APIA XXI I.A.K. Sp. z o.o.
  Zakres opracowania: Pomiary ruchu drogowego, analizy i oceny warunków ruchu w stanie istniejącym, prognozy ruchu drogowego, analizy i oceny warunków ruchu w projektowanym układzie drogowym.


 25. Wykonanie prognozy ruchu drogowego dla ul. Wołoskiej na odcinku ul. Racławicka - Konstruktorska w związku z opracowaniem projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy nowej jezdni istniejącej ul. Wołoskiej w Warszawie na odcinku ul. Racławicka - ul. Konstruktorska na rzecz Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych - kwiecień

  Klient: ZDM
  Główny Wykonawca: Tebodin SAP-Projekt Sp. z o.o
  Zakres opracowania: Prognoza ruchu drogowego dla ulicy Wołoskiej dla roku 2010 i 2030 (szczyt poranny i popołudniowy) w podziale na kategorie pojazdów. Prognoza struktury kierunkowej ruchu na skrzyżowaniach.


 26. Studium komunikacyjne w związku z projektem planu miejscowego Czerniakowa Południowego. Etap II. - luty

  Klient: B&G Sp. z o. o.
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Opracowanie koncepcji rozwiązania układu drogowego uwzględniającej rozwiązania przewidziane w projekcie mpzp Czerniakowa Południowego, powiązania z ulicami Czerniakowską i Trasą Siekierkowską i obszar zainteresowania inwestora znajdującymi się poza projektem planu Czerniakowa Południowego. Prognoza ruchu drogowego dla opracowanej w etapie II koncepcji układu drogowego. Rozszerzona komputerowa symulacja ruchu. Ocena wpływu inwestycji na funkcjonowanie układu drogowego.


 27. Prognozy ruchu dla drogi DK50 - luty

  Klient: GDDKiA
  Główny Wykonawca: Jacobs Polska Sp. z o.o.
  Zakres opracowania: Prognozy ruchu dla obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej DK50


 28. Prognozy ruchu na potrzeby analizy wielokryterialnej przebiegu obwodnicy Augustowa - styczeń

  Klient: GDDKiA
  Główny Wykonawca: Suchorzewski Konsulting


 29. Ocena oddziaływania nowej inwestycji w rejonie ulic Magazynowej i Wołoskiej - styczeń

  Klient: Kalea
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Inwentaryzacja istniejącego i planowanego układu drogowego, pomiary ruchu w obszarze analizy, prognozy ruchu drogowego dla wariantu bez nowej inwestycji i dla wariantu z nową inwestycją, analizy z wykorzystaniem mikrosymulacji ruchu, opinia komunikacyjna dotycząca wpływu planowanej inwestycji na warunki ruchu w układzie drogowym.


 30. Aktualizacja studium wykonalności dla projektu pt. "Modernizacja trasy tramwajowej w Al. Jana Pawła II" z dostosowaniem do wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). - styczeń

  Klient: Tramwaje Warszawskie
  Główny Wykonawca: AECOM Sp. z o.o.
  Zakres opracowania: Aktualizacja i dostosowanie studium do wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).


 31. Aktualizacja studium wykonalności dla projektu pt. "Modernizacja trasy tramwajowej W-Z" z dostosowaniem do wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). - styczeń

  Klient: Tramwaje Warszawskie
  Główny Wykonawca: AECOM Sp. z o.o.
  Zakres opracowania: Aktualizacja i dostosowanie studium do wymogów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).


 32. Prognozy ruchu dla ul. Wirażowej - styczeń

  Klient: Kom-projekt s.c.
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Prognozy ruchu dla ulicy Wirażowej w Warszawie dla roku 2030


 33. SIWZ dla inwestycji pn. Przebudowa układu drogowego przy stacji I linii metra "Słodowiec". - styczeń

  Klient: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Opracowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


 34. Prognozy ruchu dla drogi 579 na odcinku od Błonia do Kałęczyna - aktualizacja - wrzesień

  Klient: Viatech Sp. z o.o
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Opracowanie zawiera aktualizację prognoz ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej nr 579 (planowana obwodnica Grodziska Mazowieckiego), w związku z nowymi założeniami dotyczącymi standardu technicznego drogi oraz jej powiązań z autostradą A2.


 35. Prognoza ruchu w rejonie połączenia Mariny Mokotów z układem drogowym - wrzesień

  Klient: Pracownia-Projektowa K-D
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Prognzy natężenia drogowego w rejonie osiedla Marina Mokotów dla roku 2025.


 36. Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 747 relacji Iłża-Lipsko-Solec n. Wisłą - etap a i b - praca w toku

  Klient: Jacobs Consultancy
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Opracowanie prognoz ruchu drogowego dla wariantów robudowy drogi wojewódzkiej nr 747 - zastosowanie modelu ruchu


 37. Prognoza ruchu i analiza ekonomiczna dla drogi ekspresowej S7, odcinek Płońsk - Czosnów - praca w toku

  Klient: Eurostrada
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Prognoza ruchu dla wariantów modernizacji drogi ekspresowej S7. Analiza ekonomiczna.


 38. Projekt poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w otoczeniu Zespołu Szkół nr 2 w Grodzisku Mazowieckim - styczeń

  Klient: Gmina Grodzisk Maz.
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Projekt poprawy bezpieczeństwa ruchu na ul. Orzeszkowej w Grodzisku Maz. Projekt organizacji ruchu dla ul. Orzeszkowej. Badanie ankietowe dróg dojścia dzieci do Zespołu Szkół nr 2. Analiza możliwości poprawy brd na drogach dojścia do szkoły. Koncepcja porawy brd w otoczeniu Zepsołu Szkoł nr 2