[O firmie]
[Usługi]
[Pomiary ruchu]
[Zespół]
[Projekty]
[Publikacje]
[Linki]
[Do pobrania]
[Konferencje]
[Kontakt]
[Zdjęcia]
OprogramowanieProjekty


<<<<   [2009]   > 2008 <   [2007]   [2006]   [2005]   [2004]  

  ROK 2008

 1. Analiza i ocena możliwości wyznaczenia wydzielonego pasa autobusowego w al. Armii Krajowej w Warszawie na odcinku ul. Żelazowska - Wybrzeże Gdyńskie - grudzień

  Klient: Zarząd Transportu Miejskiego
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Charakterystyka stanu istniejącego wraz z identyfikacją linii autobusowych przebiegających przez analizowany odcinek. Przeprowadzenie badań ruchu. Koncepcja wyznaczenia pasa autobusowego. Analizę funkcjonowania wydzielonego pasa autobusowego przy pomocy mikrosymulacji. Oszacowanie prognozowanych kosztów i korzyści. Ocena zasadności wyznaczenia pasa autobusowego wraz z wytycznymi do organizacji ruchu


 2. Studium komunikacyjne rejonu Pl. Zawiszy w kontekście planowanych w tym rejonie budynków oraz proponowanych rozwiązań technicznych zachodniego odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej w Warszawie - grudzień

  Klient: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego M.st. Warszawy
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Prognozy natężeń ruchu drogowego dla 2 wariantów - skala całej sieci Warszawy. Komputerowa symulacja ruchu w rejonie Pl. Zawiszy. Ocena oddziaływania budynków wysokich na funkcjonowanie układu drogowego


 3. Studium komunikacyjne w związku z projektem planu miejscowego Czerniakowa Południowego - etap I - grudzień

  Klient: B&G sp. z o.o
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Prognoza wielkości generacji ruchu z obszaru Czerniakowa Południowego. Prognoza ruchu drgowego w skali makro-sieci dla okresu docelowego realziacji projektu planu miejscowego. Symulacja komputerowa ruchu w obszarze anaizy z uwzględnieniem założeń planu miejscowego. Analiza sprawności funkcjonowania układu komunikacyjnego.


 4. Prognoza ruchu dla obwodnicy Serocka - grudzień

  Klient: Mosty Katowice Sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Wykonanie prognoz ruchu dla projektu budowy obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej DK61, prognozy wykonano dla lat: 2011, 2015, 2020, 2025 i 2030


 5. Prognoza ruchu dla obwodnicy Żyrardowa - grudzień

  Klient: Jacobs Sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Wykonanie prognoz ruchu dla projektu budowy obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej DK50, prognozy wykonano dla lat: 2011, 2015, 2020, 2025 i 2030


 6. Doradzwo techniczne przy opracowaniu dokumentacji projektowej Trasy Mostu Północnego w Warszawie - grudzień

  Klient: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Opiniowanie i droadztwo techniczne w zwiazku z przygotowywaną dokumentacją projketową na budowę Trasy Mostu Północnego w Warszawie.


 7. Studium komunikacyjne śródmieścia Warszawy w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania przestrzennego - etap II - grudzień

  Klient: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. Urząd M.st. Warszawa
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Badania funkcjonowania budynków wysokich w śródmieściu Warszawy. Ustalenie wskaźników generacji ruchu. Prognozy natężeń ruchu dla wariantów zmian w zagospodarowaniu przestrzennym śródmieścia Warszawy. Ocena wpływu na ruch drogowy planownych budynków wysokich w śródmieściu Warszawy.


 8. Projekt organizacji ruchu na EP od Al. Jerozolimskich do Pl. Politechnki - grudzień

  Klient: Biuro Drogownictwa i Komunikacji. Urząd M.st. Warszawa
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Projekt organizacji ruchu dla ciągu ul. E. Plater i Noakowkskiego w związku z wprowadzeniem ścieżki rowerowej.


 9. Prognoza ruchu dla autostrady A2, odcinek Warszawa - Terespol - grudzień

  Klient: DHV Polska sp. z o.o
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Opracowanie prognoz ruchu dla wariantów budowy autostrady A2 - zstosowanie modelu ruchu


 10. Studium komunikacyjne obiektu wielofunkcyjnego w rejonie skrzyżowania ul.Przyczółkowej/Płaskowickiej w Warszawie - listopad

  Klient: Aedas Sp. z o.o
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Prognoza wielkości generacji ruchu z nowego obiektu handlowo-usługowego przy ul. Płaskowickiej. Prognoza ruchu drgowego w skali makro-sieci po uruchomieniu nowego obiektu. Symulacja komputerowa ruchu w obszarze anaizy z uwzględnieniem nowego oiektu. Analiza sprawności funkcjonowania układu komunikacyjnego. Ocena wpływu obiektu na funkcjonowanie układu komunikacyjnego


 11. Emisje gazów cieplarnianych w transporcie w Warszawie - listopad

  Klient: Instytut na Rzecz Ekorozwoju
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Obliczenie emisji gazów cieplarnianych z transportu samochodowego w Warszawie dla lat: 1995, 2000 i 2007 oraz z transportu publicznego dla lat: 1990, 1995, 2000 i 2007


 12. Strategia Zrównoważonego Rozowoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku - listopad

  Klient: Biuro Drogownictwa i Komunikacji. Urząd M.st. Warszawa
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Przygotowanie odpowiedzi na zgłoszone uwagi do Strategii zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych


 13. Studium koncepcyjne budowy trasy rowerowej - "Velostrada" - rowerowego połączenia Mokotowa (ciąg ulic Rolna - Bukowińska) z Al. KEN przy pomocy wiaduktu nad dolinką Potoku Służewieckiego - listopad

  Klient: Biuro Drogownictwa i Komunikacji. Urząd M.st. Warszawa
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Analiza wariantów połączenia drogą rowerową Mokotowa z Al.KEN. Koncepcja przebiegu trasy, rozwiązań technicznych i organizacji ruchu.


 14. Prognoza ruchu dla wariantów obwodnicy Augustowa - listopad

  Klient: DHV Polska sp. z o.o
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Opracowanie prognoz ruchu drogowego dla wariantów budowy obwodnicy Augustowa - zastosowanie modelu ruchu


 15. Studium wykonalności dla projektu "Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Warszawie" - listopad

  Klient: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Koncepcja ograniczenia skali nieprzestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości. Wytyczne stosowania środków inżynierskich w celu ograniczenia prędkości pojazdów na odcinkach dróg i skrzyżowaniach z uwzględnieniem zróżnicowania na kategorie ulic i strefy miasta. Projekty pilotowe poprawy brd na ulicach klasy GP, G i Z. Koncepcja zmniejszenia zagrożeń niechronionych uczestników ruchu. Zasady/wytyczne kształtowania przestrzeni przeznaczonych dla ruchu pieszego i rowerowego. Projekt poprawy brd na Mokotowie


 16. Studium komunikacyjne nowej inwestycji w rejonie skrzyżowania Koszykowa/Nowogrodzka - listopad

  Klient: AMC - Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Prognozy natężenia ruchu dla wariantów rozwiązania układu drogowego w związku z planowanym obiektem (budynek wysokościowy) w rej. Ul. Nowogrodzkiej. Zastosowanie modelu mikrosymulacji ruchu. Opinia na temat wpływu planowanego obiektu na system transportowy


 17. Studium komunikacyjne rejonu Dw. Gdańskiego w Warszawie - październik

  Klient: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. Urząd M.st. Warszawa
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Analiza dotychczasowych wariantów układu komunikacyjnego. Prognozy ruchu drogowego. Budowa modelu mikrosymulacji ruchu w rejonie Dw. Gdańskiego. Sformułowanie propozycji systemu komunikacyjnego. Analiza konieczności zmian planu miesjcwego.


 18. Studium koncepcyjne układu komunikacyjnego rejonu Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie z wnioskami do planu miejscowego - październik

  Klient: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. Urząd M.st. Warszawa
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Analiza dotychczasowych wariantów układu komunikacyjnego wokół Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Prognozy ruchu drogowego. Budowa modelu mikrosymulacji ruchu centrum Warszawy. Sformułowanie propozycji systemu komunikacyjnego wokół PKiN. Założenia do zmiany planu miejscowego.


 19. Analiza możliwości włączenia Trasy Olszynki Grochowskiej do Wału Miedzeszyńskiego w rejonie węzła z Trasą Mostu Południowego (drogą S-2) - październik

  Klient: Biuro Drogownictwa i Komunikacji. Urząd M.st. Warszawa
  Główny Wykonawca: Konsorcjum TransEko sp.j. (lider) i BPRW S.A.
  Zakres opracowania: Sformułowanie wariantów przebiegu TOG w rejonie węzła z Wałem Miedzeszyńskim i drogą S-2. Wielokryterialna analiza kolizji przebiegu trasy z zabudową, pozwoleniami na budowę, infrastrukturą techniczną, środowiskiem, itp.. Prognozy natężeń ruchu. Wybór przebiegu trasy wraz z rozwiązaniam projektowymi


 20. Prognoza ruchu dla obwodnicy Mszczonowa - październik

  Klient: Biuro Projektowo-Konsultingowe Eurostrada Sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Wykonanie prognoz ruchu dla projektu budowy obwodnicy Mszczonowa w ciągu drogi krajowej DK50, prognozy wykonano dla lat: 2011, 2015, 2020, 2025 i 2030


 21. Prognozy ruchu dla ul. Korkowej - październik

  Klient: AZET Sp. z o.o
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Prognozy natężenia ruchu dla wariantów modernizacji ul. Korkowej w Warszawie


 22. Analiza oddziaływnia projektowanej galerii usługowo-handlowej IGI przy ul. Wojska Polskiego w Łomży na system transportowy miasta i układ ulic znajdujących się w jej bezposrednim sąsiedztwie - październik

  Klient: KeyInvest Sp. z o.o
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Prognozy natężenia ruchu dla wariantów rozwązania układu drogowego w związku z planowaną budową galerii handlowej w Łomży przy ul. Wojska Polskiego. Zastosowanie modelu mikrosymulacji ruchu. Opinia na temat wpływu planowanego obiektu na system transportowy miasta.


 23. Analiza oddziaływnia projektowanej galerii usługowo-handlowej Rank Progress przy Al. Legionów w Łomży na system transportowy miasta i układ ulic znajdujących się w jej bezposrednim sąsiedztwie - wrzesień

  Klient: Rank Progress S.A.
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Prognozy natężenia ruchu dla wariantów rozwązania układu drogowego w związku z planowaną budową galerii handlowej w Łomży przy Al. Legionów. Zastosownaie modelu mikrosymulacji ruchu. Opinia na temat wpływu planowanego obiektu na system transportowy miasta.


 24. Studium obsługi komunikacyjnej Dzielnicy Żoliborz, ze szczególnym uwzględnieniem ciągu ul. Krasińskiego, na zachód od Placu Wilsona - wrzesień

  Klient: Biuro Drogownictwa i Komunikacji. Urząd M.st. Warszawa
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Analiza wariantów przedłużenia drogowej i tramwajowej Trasy Krasińskiego w kierunku zachodnim. Rysunek planu sytuacyjnego trasy. Analiza potencjalnych kolizji. Prognozy ruchu drogowego i przewozów. Koncepcja rozwiązania technicznego.


 25. Udział w opracowaniu czterech opinii do dokumentacji projektowej zastosowania przekroju 2+1 pasowego - wrzesień

  Klient: Wydawnictwo Polskie Drogi sp. z o.o
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania:


 26. Ocena zasadności budowy południowego odcinka obwodnicy Grodziska - wrzesień

  Klient: Burmistrz Miasta Grodzisk Maz.
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Sformułowanie wariantów przebiegu południowej obwodnicy Grodziska Maz. Prognozy natężenia ruchu. Wielokryterialna ocena wariantów. Opracowanie materiałów informacyjnych do konsultacji społecznych. Udział w konsultacjach społecznych


 27. Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w m.st Warszawie - sierpień

  Klient: Biuro Drogownictwa i Komunikacji. Urząd M.st. Warszawa
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Opracowanie wytycznych planowania, projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury rowerowej w Warszawie. Konsultacje dokumentu z organizacjami rowerowymi, projektantami i jednostkami miejskimi. Przygotowanie dokumentu do druku


 28. Studium komunikacyjne nowej zabudowy w rejonie ul. Miedzianej w Warszawie - uzupełnienie - sierpień

  Klient: Chmielna Develoment Sp. z o.o
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Prognozy natężenia ruchu dla wariantów rozwązania układu drogowego w związku z planowanym obiektem (budynek wysokościowy) w rejonie Ul. Miedzianej. Zastosowanie modelu mikrosymulacji ruchu. Opinia na temat wpływu planowanego obiektu na system transportowy


 29. Prognozy ruchu dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 719 relacji Warszawa-Pruszków-Żyrardów-Kamion, na odcinku: od ulicy Partyzantów do ulicy Bohaterów Warszawy na terenie miasta Pruszków - sierpień

  Klient: EGIS
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Prognozy natężenia ruchu dla dwóch horyzontów czasowych w projekcie modernizacji Al. Jerozolimskich w Pruszkowie. Zastosowanie modelu ruchu


 30. Studium możliwości wyznaczenia pasów dla rowerów na wybranych ulicach Warszawy - sierpień

  Klient: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Analiza możliwości wyznaczenia w Warszawie pasów dla rowerów. Projekty organizacji ruchu dla wybranych lokalizacji: ul. Zajęcza, Międzyparkowa, Bonifraterska, Wojska Polskiego


 31. Merytoryczne Specyfikacje Zamówienia dla przeprowadzenia procedury przetargowej na wybranie wykonawcy Kompleksowych Badań Ruchu we Wrocławiu - sierpień

  Klient: Gmina Wrocław
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Opracowanie SIWZ dla zamówienia Kompleskowych Badań Ruchu we Wrocławiu


 32. Analizy koncepcji zmian w organizacji ruchu w rejonie Pl. Unii Lubelskiej i Pl. Puławskiego - lipiec

  Klient: Juvenes
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Prognoza wielkości generacji ruchu z nowego obiektu biurowo-usługowego. Prognoza ruchu drogowego w skali makro sieci po uruchomieniu nowego obiektu. Symulacja komputerowa ruchu w skali obszaru analizy - z uwzględnieniem wpływu obiektu. Oszacowanie i ocena skutków wprowadzenia nowego obiektu biurowo-usługowego (określenie wpływu na ruch samochodowy i ruch pieszy, natężenia ruchu, kolejki pojazdów na wlotach skrzyżowań, straty czasu). Analiza sprawności funkcjonowania parkingu podziemnego przy zakładanej organizacji ruchu - z zaleceniami ewentualnych zmian.


 33. Prognozy ruchu dla ul. Bartyckiej - lipiec

  Klient: AZET Sp. z o.o
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Prognozy natężenia ruchu dla wariantów modernizacji ul. Bartyckiej w Warszawie


 34. Studium komunikacyjne Mokotowa w związku z projektem przebudowy ul. Marynarskiej - lipiec

  Klient: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Inwentaryzacja istniejącego i planowanego układu drogowego. Koncepcja rozwiązania układu drogowego. Prognozy ruchu. Analizy z wykorzystaniem mikrosymulacji ruchu. Koncepcja zmian w organizacji ruchu. Zasady organizacji układu komunikacyjnego. Opinia komunikacyjna dotycząca wpływu planowanej modernizacji ul. Marynarskiej na warunki ruchu w układzie drogowym.


 35. SIWZ dla inwestycji pn. przebudowa ulic Strażacka - Chełmżyńska - lipiec

  Klient: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


 36. Opracowanie pomiarów natężenia ruchu na terenie Miasta Wołomin. Umowa nr 158/RP/3/08 z dnia 20.06.2008 - lipiec

  Klient: Gmina Wołomin
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Wykonanie pomiarów ruchu na ulicach i skrzyżowaniach


 37. Prognozy ruchu dla obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi nr 579 - lipiec

  Klient: Viatech Sp. z o.o
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Prognozy ruchu (w tym kartogramy ruchu na węzłach) dla obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu drogi woj. nr 579. Zastosowanie modelu ruchu


 38. Analiza oddziaływania projektowanej Galerii Usługowo-Handlowej "Veneda" przy ul. Zawadzkiej w Łomży na system transportowy miasta i układ ulic znajdujących się w jej bezpośrednim sąsiedztwie - czerwiec

  Klient: Echo Investment S.A
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Wykonanie komputerowej symulacji ruchu. Ocena funkcjonalno-ruchowa układu komunikacyjnego. Ocena wpływu planowanej zabudowy na układ komunikacyjny. Opinia komunikacyjna


 39. Koncepcja monitoringu i zarządzania ruchem w Warszawskim Węźle Dróg Krajowych z uwzględnieniem Wielkiej Obwodnicy Warszawy (drogi krajowe nr 50 i 62). Koncepcja Systemu Zarządzania Ruchem w WWDK - sieć drogowa i ruch oraz analiza ekonomiczna - czerwiec

  Klient: IBDiM/GDDKiA o. Warszawa
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Identyfikacja obecnej i planowanej sieci drogowej w obszarze Warszawskiego Węzła Dróg Krajowych. Identyfikacja ruchu drogowego. Prognozy ruchu dla lat 2010, 2012 i 2020. Analiza ekonomiczna.


 40. Studium komunikacyjne nowych inwestycji na Mokotowie w Warszawie w obszarze ograniczonym ulicami: Domaniewska - Samochodowa - Główna - Modzelewskiego - czerwiec

  Klient: AMC - Andrzej M. Chołdzyński Sp. z o.o
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Prognozy natężenia ruchu dla wariantów rozwązania układu drogowego w związku z planowaną zabudową mieszkaniowo-usługową w rej. ul. Domaniewskiej. Zastosowanie modelu mikrosymulacji ruchu. Opinia na temat wpływu planowanych obiektów na system transportowy


 41. Prognozy ruchu dla projektu: "Przebudowa ulicy Prostej na odcinku Rondo Daszyńskiego (bez Ronda Daszyńskiego) - Rondo ONZ" - maj

  Klient: ZDM Warszawa/Kom-projekt s.c.
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Prognoza ruchu drogowego dla ulicy Prostej dla roku 2030 (szczyt poranny i popołudniowy) w podziale na kategorie pojazdów. Prognoza struktury kierunkowej ruchu na skrzyżowaniach: Prosta/Wronia, Prosta/Żelazna i rondo ONZ


 42. Prognoza ruchu dla przebudowy ul. Karczunkowskiej w Warszawie - maj

  Klient: Azet sp. z o.o
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Prognozy natężeń ruchu dla wariantów modernizacji ul. Karczunkowskiej w Warszawie. Zastosowanie modelu ruchu


 43. Studium możliwości uprzywilejowania komunikacji autobusowej i tramwajowej w Warszawie - maj

  Klient: Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Ocena możliwości rozszerzenia systemu wydzielonych pasów dla autobusów w Warszawie (inwentaryzacja istniejących lokalizacji, przykłady rozwiązań w miastach europejskich, kryteria wyboru lokalizacji pasa autobusowego, inwentaryzacja propozycji wyznaczenia, analiza wielokryterialna potencjalnych lokalizacji pasów autobusowych, wytyczne do projektu wyznaczenia pasów dla autobusów. Analiza szczegółowa przypadków. Ocena możliwości usprawnienia funkcjonowania komunikacji autobusowej i tramwajowej na Trasie W-Z od pl. Wileńskiego do pl. Bankowego (badanie przewozów w komunikacji zbiorowej, identyfikacja strat czasu i utrudnień w ruchu środków komunikacji zbiorowej, badanie natężeń ruchu samochodowego, wytyczne zmian w organizacji ruchu usprawniających funkcjonowanie komunikacji autobusowej i tramwajowej)


 44. Analiza i ocena funkcjonowania systemu transportowego miasta Krakowa - maj

  Klient: Gmina Kraków
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Ocena i diagnoza stanu systemu transportowego Krakowa. Ocena dotychczasowej koncepcji rozowoju systemu transportowego. Materiały przygotowywane na potrzeby Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego


 45. Prognozy ruchu dla budowy drugiej jezdni al. Wilanowskiej w Warszawie - maj

  Klient: AZET Sp. z o.o
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Prognoza ruchu drogowego w związku z dobudową drugiej jezdni Al. Wilanowskiej na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Wołoskiej dla 2 horyzontów czasowych (2010 i 2025) z podziałem na kategorie pojazdów. Prognoza ruchu na skrzyżowaniach z Al. Lotników i Modzelewskiego


 46. Opis przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej inwestycji o nazwie: Przebudowa ul. św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odcinku od Ronda "Żaba" do wjazdu na teren CH Targówek - luty

  Klient: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia


 47. Studium funkcjonalno-ruchowe przejazdów kolejowych w ciągu ul. Wiosennej i Naczelnikowskiej na linii kolejowej Warszawa Wileńska - Zielonka - marzec

  Klient: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Inwentaryzacja danych na potrzeby modelu ruchu. Prognozy ruchu dla wariantów funkcjonowania układu komunikacyjnego. Opinia komunikacyjna dot. roli przejazdów kolejowych w ciągu ul. Wiosennej i Naczelnikowskiej w układzie komunikacyjnym


 48. Autostrada A1 Pyrzowice- Stryków, Studium ruchu drogowego i przychodów - marzec

  Klient: Jacobs Consultancy
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Analizy i prognozy ruchu dla autostrady A1


 49. Studium transportowe dla miasta Łomży z uwzględnieniem wpływu na ruch drogowy planowanych terenów rozwojowych - marzec

  Klient: Echo Investment S.A/Miasto Łomża
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Rozpoznanie stanu istniejącego i planów rozwojowych. Analiza węzła dróg krajowych i wojewódzkich w rejonie Łomży. Budowa komputerowego modelu sieci drogowej. Oszacowanie wielkości ruchu generowanego przez planowane inwestycje na terenach rozwojowych. Prognozy natężeń ruchu dla wariantów rozwoju sieci drogowej. Opracowanie map z rozkładem ruchu prognozowanego


 50. Studium obsługi komunikacyjnej lokalizacji Muzeum Wojska Polskiego na Cytadeli Warszawskiej - luty

  Klient: Muzeum Wojska Polskiego
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Charakterystyka istniejącego układu komunikacyjnego w rejonie Cytadeli. Uwarunkowania i zasady powiązań z istniejącym oraz planowanym układem komunikacyjnym. Założenia do rozwiązania komunikacyjnego - warianty obsługi. Koncepcja rozwiązania komunikacyjnego. Zasady obsługi Muzeum miejskim transportem zbiorowym, autokarami i samochodami osobowymi. Zasady dostępności Muzeum dla ruchu pieszego i rowerowego. Wytyczne do konkursu architektonicznego w zakresie docelowego układu komunikacyjnego obsługującego Muzeum. Wnioski do etapowania obsługi komunikacyjnej


 51. Koncepcja kompleksowego badania ruchu dla Wrocławia - luty

  Klient: Gmina Wrocław
  Główny Wykonawca: TransEko sp. j.
  Zakres opracowania: Koncepcja kompleksowego, badania ruchu dla miasta Wrocławia (Wrocławskie Badanie Ruchu – WBR). Opracowanie zasad budowy komputerowego modelu ruchu dla komunikacji indywidualnej i zbiorowej dla stanu istniejącego w obszarze Wrocławia