[O firmie]
[Usługi]
[Pomiary ruchu]
[Zespół]
[Projekty]
[Publikacje]
[Linki]
[Do pobrania]
[Konferencje]
[Kontakt]
[Zdjęcia]
OprogramowanieProjekty


<<<<   [2009]   [2008]   [2007]   [2006]   [2005]   > 2004 <  

  ROK 2004

 1. Analysis of Pan-European Transport Corridor I (TINA) Helsinki, Tallin, Riga, Kaunas, Bialystok and Warsaw.

  Klient: UE DG Regio.
  Główny Wykonawca: Faber Maunsell Ltd., Wielka Brytania.
  Zakres opracowania: Badania ruchu w korytarzu Via Baltica (na drogach oraz na przejściach granicznych), w tym: badania ankietowe kierowców, ręczne pomiary natężenia ruchu, automatyczne pomiary natężenia ruchu, budowa modelu ruchu w korytarzu Via Baltica, prognozy ruchu, analizy ekonomiczne.

 2. Pomiary ruchu w rejonie ulicy Krakowskie Przedmieście w Warszawie.

  Klient: Miasto st. Warszawa.
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Pomiary natężenia ruchu drogowego oraz struktury rodzajowej ruchu w godzinie szczytu porannego. Badanie napełnień w komunikacji zbiorowej. Pomiary czasów przejazdu w komunikacji zbiorowej i indywidualnej.

 3. Pomiary ruchu na Rondzie Zesłańców Syberyjskich w Warszawie.

  Klient: Instytut Badawczy Dróg i Mostów.
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: 24-godzinne pomiary natężenia ruchu drogowego oraz struktury rodzajowej ruchu na relacji skrętu w lewo. Oszacowanie kategorii ruchu dla potrzeb obliczenia konstrukcji nawierzchni drogowej.

 4. Studium wykonalności budowy linii tramwajowej Bemowo II.

  Klient: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: Metroprojekt Sp. z o.o.
  Zakres opracowania: Zakres opracowania: Wykonanie prognoz przewozów dla trasy tramwajowej do roku 2027. Wykonanie analizy ekonomicznej budowy trasy tramwajowej. Projekt zgłoszony do finansowania ze środków UE.

 5. Studium wykonalności dla projektu pt. "Modernizacja trasy tramwajowej w ciągu Al. Jerozolimskich na odcinku pętla Banacha - pętla Gocławek.

  Klient: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: Faber Maunsell Ltd.
  Zakres opracowania: Diagnoza stanu systemu transportowego. Analiza wariantów modernizacji trasy tramwajowej. Prognozy przewozów w komunikacji zbiorowej do roku 2025. Koncepcja rozwiązania technicznego w zakresie: torowiska, zasilania energetycznego, sterowania ruchem, informacji pasażerskiej. Analizy ekonomiczne i finansowe. Współpraca w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie ze środków UE. Projekt zgłoszony do finansowania ze środków UE. Więcej na temat projektu...

 6. Traffic Study in the Corridor of Motorway A4: Wrocław-Katowice

  Klient: Stalexport Autostrada Śląska S.A.
  Główny Wykonawca: Faber Maunsell Ltd.
  Zakres opracowania: Analizy makroekonomiczne. Badania ruchu: pomiary natężenia ruchu, struktury rodzajowej i kierunkowej w korytarzu autostrady A4. Opracowanie komputerowego modelu ruchu w stanie istniejącym i prognostycznego do roku 2025. Wykonanie wariantowych prognoz ruchu drogowego. Analiza scenariuszy opłat za przejazd autostradą. Analiza wrażliwości.

 7. Zintegrowany program gospodarki transportowej dla miasta Łomży.

  Klient: Miasto Łomża.
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Diagnoza stanu systemu transportowego miasta. Analiza typu SWOT. Polityka transportowa. Plan rozwoju systemu transportowego miasta. Projekt przygotowany na potrzeby wniosku o finansowanie ze środków UE. Więcej na temat projektu...

 8. Badanie ankietowe mieszkańców Łomży.

  Klient: Miasto Łomża.
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Badanie ankietowe mieszkańców Łomży (wywiady domowe) dla potrzeb określenia zachowań komunikacyjnych.

 9. Zintegrowany program gospodarki transportowej dla miasta Suwałki.

  Klient: Miasto Suwałki.
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Diagnoza stanu systemu transportowego miasta. Analiza typu SWOT. Polityka transportowa. Plan rozwoju systemu transportowego miasta. Projekt przygotowany na potrzeby wniosku o finansowanie ze środków UE.

 10. Polityka Transportowa Państwa na lata 2005-2020.

  Klient: Ministerstwo Infrastruktury.
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Cele realizacji polityki transportowej. Polityka transportowa dla poszczególnych gałęzi transportu (kolej, drogi, lotnictwo, transport morski i żegluga śródlądowa, transport w miastach, transport intermodalny). Opracowanie redakcyjne dokumentu. Więcej na temat projektu...

 11. Traffic Study in the Corridor of Motorway A2: Swiecko-Kukuryki

  Klient: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
  Główny Wykonawca: Faber Maunsell Ltd.
  Zakres opracowania: Ankietowe, drogowe badanie ruchu - 12 punktów pomiarowych (64 dni pomiarowe). 24-godzinne pomiary natężenia, struktury rodzajowej i kierunkowej ruchu (80 dni pomiarowych). Automatyczne 14-dniowe pomiary natężenie ruchu drogowego - 6 stacji pomiarowych. Oszacowanie czasów podróży w korytarzu autostrady A2. Badanie ankietowe deklarowanych preferencji (typu SP). Kodowanie danych pomiarowych. Obliczenie natężenia ruchu SDR.

 12. Studium wykonalności dla projektu pt. "Budowa trasy tramwajowej od Pętli Banacha do Wilanowa".

  Klient: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: Faber Maunsell Ltd.
  Zakres opracowania: Diagnoza stanu systemu transportowego. Analiza sześciu wariantów budowy trasy tramwajowej. Prognozy przewozów w komunikacji zbiorowej do roku 2030. Koncepcja rozwiązania technicznego w zakresie: torowiska, zasilania energetycznego, sterowania ruchem, informacji pasażerskiej. Analizy ekonomiczne i finansowe. Więcej na temat projektu...

 13. Uproszczone studium-techniczno ekonomiczne, koncepcja programowa oraz studium wykonalności budowy obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61.

  Klient: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział Warszawa.
  Główny Wykonawca: DHV Polska Sp. z o.o.
  Zakres opracowania: Pomiary ruchu drogowego. Wykonanie prognoz ruchu drogowego z wykorzystaniem modelowania ruchu. Analiza ekonomiczna.

 14. Koncepcja układu ścieżek rowerowych na potrzeby studium zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

  Klient: Miasto st. Warszawa.
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Wykonanie inwentaryzacji ścieżek rowerowych w Warszawie. Opracowanie planu sytuacyjnego dróg rowerowych w Warszawie - stan istniejący. Opracowanie koncepcji rozwoju systemu dróg rowerowych w Warszawie.

 15. Prognozy ruchu drogowego i ocena skutków przebiegu drogi S7 w rejonie miasta i gminy Łomianki dla układu drogowego Warszawy.

  Klient: Miasto Łomianki.
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Wykonanie prognoz ruchu drogowego dla wariantów przebiegu drogi nr 7 w rejonie Łomianek. Ocena skutków funkcjonalno-ruchowych. Więcej na temat projektu...

 16. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem baz danych.

  Klient: I.D. Marketing.
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Analiza kodów pocztowych. Modyfikacja bazy danych sektorów dystrybucji w Warszawie.

 17. Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na rozbudowę drogowego przejścia granicznego w Gołdapi.

  Klient: Wojewoda Warmińsko-Mazurski
  Główny Wykonawca: NEXEL Sp. z o.o.
  Zakres opracowania: Opracowanie prognoz ruchu drogowego na przejściu granicznym z uwzględnieniem ruchu towarowego o dopuszczalnym ciężarze na oś 115 kN.

  ROK 2003

 18. Prognozy ruchu dla przedłużenia ul. Woronicza na odcinku od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury.

  Klient: Miasto st. Warszawa.
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Wykonanie modelu ruchu w stanie istniejącym. Prognozy ruchu i ocena skutków ruchowych zmian w układzie komunikacyjnym w rejonie ul. Woronicza.

 19. Studium komunikacyjne dzielnicy Mokotów.

  Klient: Miasto st. Warszawa
  Główny Wykonawca: DHV Polska Sp. z o.o.
  Zakres opracowania: Diagnoza stanu systemu transportowego Mokotowa. Prognozy ruchu. Analiza typu SWOT. Projekt polityki transportowej dla dzielnicy Mokotów. Analiza projektów w zakresie rozwoju układu drogowego i komunikacji zbiorowej. Plan systemu transportowego Mokotowa - zadania krótko-, średnio- i długoterminowe.

 20. Opracowanie studium ekonomicznego drogowego przejścia granicznego w Gołdapi w zakresie ruchu osobowo-towarowego dla samochodów o całkowitej masie do 7,5t.

  Klient: Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
  Główny Wykonawca: NEXEL Polska Sp. z o.o.
  Zakres opracowania: Opracowanie prognoz ruchu drogowego na przejściu granicznym z uwzględnieniem ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 7,5 T.

 21. Opracowanie prognoz ruchu dla węzła Młociny w Warszawie.

  Klient: Miasto st. Warszawa.
  Główny Wykonawca: VIA.
  Zakres opracowania: Wykonanie modelu ruchu w stanie istniejącym. Prognozy przewozów w komunikacji zbiorowej w rejonie węzła komunikacyjnego Młociny w Warszawie.

 22. Opracowanie SIWZ dla WBR 2004.

  Klient: Miasto st. Warszawa.
  Główny Wykonawca: Suchorzewski Konsulting.
  Zakres opracowania: Opracowanie zakresu Warszawskiego Badania Ruchu 2004. Opracowanie formularzy pomiarowych i metodyki pomiarów.

 23. Wykonanie prognoz ruchu komunikacji indywidualnej i zbiorowej dla potrzeb opracowania "Studium techniczno-ekoniomiczne Trasy Mostu Północnego."

  Klient: Miasto st. Warszawa.
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Wykonanie modelu ruchu w stanie istniejącym. Prognozy przewozów w komunikacji zbiorowej na Trasie Mostu Północnego. Analiza wariantów obsługi komunikacyjnej - autobus i tramwaj.

 24. Pomiary i prognozy ruchu dla scenariuszy rozwoju systemu transportowego Warszawy z uwzględnieniem centrów handlowych.

  Klient: Miasto st. Warszawa.
  Główny Wykonawca: Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
  Zakres opracowania: Pomiary natężenia ruchu drogowego oraz struktury rodzajowej ruchu w rejonie wybranych centrów handlowych w Warszawie. Badanie parkingowe. Budowa modelu ruchu drogowego. Prognozy skutków funkcjonowania centrów handlowych.

 25. Przetwarzanie danych z wykorzystaniem baz danych.

  Klient: I.D. Marketing.
  Główny Wykonawca: TransEko sp.j.
  Zakres opracowania: Analiza kodów pocztowych. Modyfikacja bazy danych sektorów dystrybucji w Warszawie.