[O firmie]
[Usługi]
[Pomiary ruchu]
[Zespół]
[Projekty]
[Publikacje]
[Linki]
[Do pobrania]
[Konferencje]
[Kontakt]
[Zdjęcia]
OprogramowanieProjekty


> 2013 <   [2012]   [2011]   [2010]   >>>>  

  ROK 2013 - wybrane projekty

 1. Prognozy ruchu wraz z analizą przepustowości skrzyżowań i odcinków DW634 relacji Warszawa - Wólka Kozłowska na odcinku: od skrzyżowania z DW631 do skrzyżowania z al. Niepodległości w Wołominie

  Klient: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.


 2. Program rozwoju tras rowerowych Warszawy do roku 2020.

  Klient: Zarząd Transportu Miejskiego
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.


 3. Poradnik organizacja przestrzeni ulic w obszarach śródmiejskich

  Klient: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.


 4. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego miasta Pruszków

  Klient: Gmina Miasto Pruszków
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.


 5. Analiza i ocena możliwości wyznaczenia pasa autobusowo-trolejbusowego wzdłuż ciągu al. Racławickie – ul. Lipowa w Lublinie

  Klient: Gmina Miasto Lublin
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.


 6. Analiza ruchu w związku z planowanymi zmianami zagospodarowania obszaru otoczenia kolejowego Dworca Głównego w Lublinie

  Klient: Gmina Miasto Lublin
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.


 7. Prognozy ruchu dla projektowanego odcinka drogi w ramach kontraktu pt. „Opracowanie projektu budowlano-architektonicznego i projektu wykonawczego modernizacji ciągu ulic Marsa – Żołnierska, odcinek: węzeł Marsa – granica miasta. Etap II”

  Klient: Transprojekt Warszawa
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.


 8. Badania, prognozy ruchu oraz analizy przepustowości manualnego systemu poboru opłat na PPO i SPO, które mają być w przyszłości zarządzane przez firmę Kapsch Telematic Services sp. Z o.o.

  Klient: Kapsch Telematic Services sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.


 9. Prognozy ruchu do projektu: Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 na odcinku Powązkowska - Marki (ul. Piłsudskiego).

  Klient: Transprojekt Warszawa
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.


 10. Ekspertyza - analiza i ocena bezpieczeństwa nowej organizacji ruchu pieszego i rowerowego na terenie Nowego Miasta w Warszawie

  Klient: Zarząd Transportu Miejskiego
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.


 11. Lokalizacja parkingów strategicznych P+R na terenie dzielnic Praga Północ i Białołęka m. st. Warszawy

  Klient: Zarząd Transportu Miejskiego
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.


 12. Ekspertyza ocena zasadności wdrożenia rozwiązania w postaci wspólnego pasa autobusowo-rowerowego na ul. Królewskiej w Warszawie, odcinek Marszałkowska – Zachęta

  Klient: Zarząd Transportu Miejskiego
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.


 13. Ocena oddziaływania nowej inwestycji w rejonie węzła trasy Toruńskiej z ul. Modlińską

  Klient: Tremend pracownia projektowa
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.


 14. Studium podłączenia planowanego obiektu handlowego do istniejącego i projektowanego układu drogowego

  Klient: LPAC Local Public Affairs Consultancy
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.


 15. Studium komunikacyjne w związku z planowaną inwestycją przy ul. Chmielnej w Warszawie

  Klient: HB REAVIS Poland sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.


 16. Studium komunikacyjne inwestycji przy dw. Zachodnim

  Klient: Pracownia Projektowa K-D
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.


 17. Analiza ruchowa inwestycji przy ul. Gotarda

  Klient: MCX Serwis
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.


 18. Prognozy i analizy ruchu w rejonie IKEI Targówek w Warszawie

  Klient: Inter IKEA Centre Group
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.


 19. Studium komunikacyjne w związku z inwestycją przy ul. Łuckiej w Warszawie

  Klient: JEMS Architekci
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.


 20. Studium komunikacyjne w otoczeniu Galerii Warmińskiej

  Klient: Libra Project 2 Sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.


 21. Studium komunikacyjne w związku z inwestycją przy ul. Pory w Warszawie

  Klient: Pracownia Projektowa K-D
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.


 22. Studium obsługi komunikacyjnej Siekierek

  Klient: Ancona Sp. z o.o.
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.


 23. Studium komunikacyjne dla planowanych inwestycji na obszarze pomiędzy ulicami: Cybernetyki-Postępu-Marynarska-Rzymowskiego

  Klient: Europejskie Centrum Inwestycyjne ECI Spółka Akcyjna
  Główny Wykonawca: TransEko. Sp.j.