[O firmie]
[Usługi]
[Pomiary ruchu]
[Zespół]
[Projekty]
[Publikacje]
[Linki]
[Do pobrania]
[Konferencje]
[Kontakt]
[Zdjęcia]
Oprogramowanie[Andrzej Brzeziński]   [Tomasz Dybicz]   > Piotr Szagała <  


Piotr Szagała

- 2007r. stopień naukowy doktora nauk technicznych na Politechnice Warszawskiej.
- 1990r. stopień magistra inżyniera na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.
- Uczestnik stażów naukowych:
 • 2005: BASt (Bundesanstalt für Straßenwesen - Niemiecki Federalny Instytut Badawczy Dróg): Model drogi 2+1 jako alternatywa dla dróg ekspresowych,
 • 1996: Paryż, École nationale des ponts et chaussées: "Planowanie krajowych i regionalnych sieci transportowych, wykonywanie studiów typu feasibility",
 • 1995: Tokio: "Highway Construction II".
Doświadczenie zawodowe:

- Od 1990 zatrudniony w Instytucie Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej, obecnie na stanowisku adiunkta. Nauczyciel akademicki w dziedzinie ekonomiki transportu, projektowania dróg i ulic, inżynierii ruchu.

- 1992 - 1994 ekspert w zespole PHARE Transport: Integrated Support Programme for the Minister of Transport and Maritime Economy.

- Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji (SITK).

WAŻNIEJSZE PROJEKTY:

W zakresie polityki transportowej:
 • Strategia rozwoju systemu transportowego Warszawy (2004).
 • Polityka transportowa miasta Suwałki. (2004).
 • Polityka transportowa miasta Łomża (2004).
 • Financing Roads in Poland - Present Status and Future options (2002).
 • Polityka transportowa dla miasta Szczecina (2001).
W zakresie krajowych i regionalnych systemów transportowych:
 • Studium ruchu dla korytarza autostrady A2: Swiecko-Kukuryki (2004).
 • Studium ruchu dla korytarza autostrady A4: Wrocław-Katowice (2004).
 • Analysis of Pan-European Transport Corridor I (TINA) Helsinki, Tallin, Riga, Kaunas, Białystok and Warsaw (2004).
 • Studium systemów transportowych i komunikacyjnych woj. opolskiego (2001).
 • Badania ruchu w korytarzu autostrady A4 Wrocław-Katowice (2001).
 • Badania ruchu w korytarzu autostrady A1 (2000).
 • Studium ruchu w korytarzu autostrady A-4: Kraków-Katowice (1999-2000).
 • Studium ruchu dla autostrady A-1: Gdańsk-Toruń (1997-1998).
 • Studium transportowe miasta i regionu Częstochowy - analiza ekonomiczna i wielokryterialna (1997).
 • Studium układu autostrad i dróg ekspresowych (1996-1997).
 • Studium krajowe w sprawie zmian klimatu - sektor transportu (1995).
 • Studium Układu Autostrad i Dróg Ekspresowych w Polsce (1990-1991).
W zakresie miejskich systemów transportowych:
 • Ocena skutków ruchowych zamknięcia ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie dla ruchu samochodowego (2005).
 • Koncepcja układu ścieżek rowerowych na potrzeby studium zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (2004).
 • Zintegrowany program gospodarki transportowej dla miasta Suwałki (2004).
 • Zintegrowany program gospodarki transportowej dla miasta Łomży (2004).
 • Studium komunikacyjne dzielnicy Mokotów (2003).
 • Analiza funkcjonalno ruchowa wariantów obsługi północnych obszarów Warszawy komunikacją zbiorową wraz z opracowaniem modelu ruchu dla stanu istniejącego układu drogowego miasta (2002).
 • Analizy funkcjonalno-ruchowe wariantów systemu transportowego Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji szynowej (1999).
Studia wykonalności dla:
 • budowy trasy tramwajowej od Pętli Banacha do Wilanowa (2004).
 • modernizacji trasy tramwajowej w ciągu Al. Jerozolimskich na odcinku pętla Banacha - pętla Gocławek (2004)
 • budowy linii tramwajowej Bemowo II (2004).
 • Warsaw Metro Preparation and PPP Task Force Support - prognozy przewozów (2003).
 • wprowadzenia autobusów na wybrane torowiska tramwajowe (2002).
 • modernizacji ulicy Elewatorskiej w Białymstoku - analiza ekonomiczna (2002).
 • modernizacji ulicy Popiełuszki w Białymstoku - analiza ekonomiczna (2002).
 • drogowego przejścia granicznego Grzechotki/ Mamonowo II - analiza ruchowa i ekonomiczna (2001)
 • Studium wykonalności drogowego przejścia granicznego osobowo-autobusowego w Gołdapi - analiza ruchowa i ekonomiczna 2001.
 • modernizacji układu tras tramwajowych w Warszawie (2001).
 • systemu centralnego zarządzania ruchem w Szczecinie (1998-1999 i 2001).
 • systemu centralnego sterowania ruchem w Warszawie (1997 - 1998 i 2001).
 • autostrady A-4, odcinek Kleszczów - Sośnica - analiza ekonomiczna i finansowa (2000).
 • modernizacji drogi krajowej nr 18, odcinek Radzymin - Wyszków oraz obejście Wyszkowa - przygotowanie wniosku o finansowanie z funduszu ISPA (2000).
 • tunelu pod linią kolejową w Białymstoku - analiza ekonomiczna (1998).
 • modernizacji linii tramwajowej 6/41 w Katowicach (1996).
 • modernizacji linii tramwajowej Retkinia-Widzew w Łodzi (1995-1996).
Prace projektowe:
 • Uproszczone studium-techniczno ekonomiczne, koncepcja programowa oraz studium wykonalności budowy obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61 (2004).
 • Aktualizacja koncepcji programowej przebudowy drogi nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wolica-gr. woj. mazowieckiego (2001).
 • "II przeprawa mostowa w Płocku" (2001).
 • Aktualizacja koncepcji programowej przebudowy drogi nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Grójec-Jedlińsk - analiza ekonomiczna (2001).
Prace badawcze:
 • Program UE "REVENUE": Revenue Use from Transport Pricing (2003-2005).
 • Dodatkowe pasy ruchu na dwupasowych drogach dwukierunkowych (2003-2004).
 • Program UE "BESTUFS": Best Urban Freight Solutions (2003).
 • Analiza funkcjonowania skrętów w lewo na skrzyżowaniach dróg zamiejskich (2002).
 • Katalog typowych rozwiązań przejść dróg o dużych natężeniach ruchu przez małe miejscowości i wsie (2002).

PUBLIKACJE i REFERATY NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH:

 1. Sandecki, T., Szagała, P.: "Optymalizacja długości pasów wyprzedzania na drodze o przekroju 2+1 pasowym". Inżynieria i Budownictwo 2/2006.
 2. Szagała P.: "Analysis of 2+1 Roadway Design Alternatives". 3rd International Symposium on Highway Geometric Design. Chicago, June-July 2005.
 3. Szagała P.: "Efektywność ekonomiczna pasów wyprzedzania na wzniesieniach dróg dwupasowych". XLX Konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB "Problemy naukowo-badawcze budownictwa", Krynica 2004, str. 249-256.
 4. Brzeziński A., Dybicz T., Szagała P.: "Rozwój systemu metra w Warszawie z wykorzystaniem tunelu kolejowej linii średnicowej". Rynek Kolejowy nr 2, 2003.
 5. Brzeziński A., Suchorzewski W., Szagała P.: "Financing roads in Poland - present status and future options" The World Bank working paper, 2002.
 6. Szagała P.: "Efektywność wprowadzania pasów wyprzedzania na drogach dwupasowych". XLVIII Konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB "Problemy naukowo-badawcze budownictwa", Krynica 2002, str. 131-138.
 7. Szagała P.: "Analiza warunków ruchu na drogach jednojezdniowych". XLVII Konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB "Problemy naukowo-badawcze budownictwa", Krynica 2001, str. 137-144.
 8. Szagała P.: "Analiza kosztów i korzyści przedsięwzięć drogowo-mostowych". Polskie Drogi nr 5/2001, str. 11-14.
 9. Szagała P.: "Analiza kosztów i korzyści inwestycji w transporcie szynowym". Rynek Kolejowy. Opinie, analizy, materiały nr 6/2001. TOR, str. 17- 26.
 10. Szagała P.: "Analiza kosztów i korzyści przedsięwzięć drogowo-mostowych". Konferencja naukowa "Materiały kompozytowe w budownictwie mostowym", Łódź 2000.
 11. Szagała P.: "Wykorzystanie programu symulacyjnego TSIS w nauczaniu przedmiotów specjalności komunikacyjnej", II Ogólnopolska Konferencja "Wspomaganie komputerowe nauczania przedmiotów komunikacyjnych i geodezyjnych na wydziałach budownictwa lądowego" Gliwice 1998.
 12. Szagała P.: "Transport miejski w sieci Internet", "Transport Miejski" 9/98.
 13. Rożnowski W., Szagała P.: "Udział małych i średnich przedsiębiorstw w programie budowy autostrad w Polsce" XLI Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB, Krynica 1996.
 14. Pogłód K., Szagała P.: "Komputerowa analiza sterowania ruchem", Transport Miejski nr 7-8/1993.
 15. Pogłód K., Szagała P.: "Komputerowa symulacja ruchu. Program TRAF-NETSIM", Transport Miejski nr 7-8/1992.