[O firmie]
[Usługi]
[Pomiary ruchu]
[Zespół]
[Projekty]
[Publikacje]
[Linki]
[Do pobrania]
[Konferencje]
[Kontakt]
[Zdjęcia]
OprogramowanieKonferencja Naukowo - Techniczna
Miasto i Transport 2013


Zarządzanie popytem na transport.
Jubileusz Prof. Wojciecha Suchorzewskiego

Politechnika Warszawska, 25 kwietnia 2013


Sesja 1
Przewodniczący sesji
Andrzej Brzeziński (Politechnika Warszawska/Transeko)

 • Racjonalizacja zagospodarowania przestrzennego efektywnym narzędziem redukcji popytu na transport. Prezentacja...
  Wojciech Suchorzewski (Politechnika Warszawska)
 • Rola organizacji pozarządowych i konsultacji społecznych w procesie kształtowania systemu transportowego. Prezentacja...
  Patryk Zaremba (Forum Rozwoju Warszawy)
 • System Parkuj i Jedź, koszty czy korzyści? Prezentacja...
  Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska (Politechnika Warszawska), Agnieszka Rogala (Uniwersytet Warszawski)

Sesja 2
Przewodniczący sesji
Mieczysław Reksnis (Biuro Drogownictwa i Komunikacji UM Warszawy)

 • Zarządzanie mobilnością w projekcie INVOLVE. Prezentacja...
  Tamas Dombi (Zarząd Transportu Miejskiego)
 • Mobilność Aktywna - Doświadczenia Miast Polskich i Zagranicznych. Prezentacja...
  Piotr Kuropatwiński (Uniwersytet Gdański)
 • Zarządzanie podróżami w czasie imprez masowych na przykładzie EURO 2012. Prezentacja...
  Agnieszka Domasiewicz, Krzysztof Pogłód (ARUP), Mieczysław Reksnis (m.st. Warszawa)

Sesja 3
Przewodniczący sesji
Piotr Olszewski (Politechnika Warszawska)

 • Szanse uprzywilejowania transportu zbiorowego w centrum miasta. Prezentacja...
  Tomasz Dybicz, Andrzej Brzeziński (Politechnika Warszawska)
 • Rower publiczny. Prezentacja...
  Artur Tondera (Zarząd Transportu Miejskiego)
 • Rola Transportu zbiorowego w obsłudze lotnisk. Prezentacja...
  Paweł Włodarek (Politechnika Warszawska) Łukasz Szymański (TransEko)

Wręczenie nagród Miasto i Transport 2013
Nominowani i zwycięzcy. Lista...               


               


               


               


               


               


               


       

foto: Ł. Szymański