[O firmie]
[Usługi]
[Pomiary ruchu]
[Zespół]
[Projekty]
[Publikacje]
[Linki]
[Do pobrania]
[Konferencje]
[Kontakt]
[Zdjęcia]
OprogramowanieKonferencja Naukowo - Techniczna
Miasto i Transport 2010


"Obsługa komunikacyjna centrum miasta".

Politechnika Warszawska, 24 luty 2010


Powitanie. Prezentacja...
A. Brzeziński - Politechnika Warszawska/TransEko

Referat wprowadzający.
Zasady kształtowania systemu transportowego centrum miasta. Prezentacja...
M. Dudek - Politechnika Krakowska

Sesja 1: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Przewodniczący sesji: Andrzej Brzeziński

 • Problemy zagospodarowania przestrzennego w obszarze śródmiejskim Prezentacja...
  J. Latała - Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Urząd m.st. Warszawy
 • Nowa strategia transportowa Warszawy. Prezentacja...
  M. Reksnis - Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawy
 • Zarządzanie ruchem. Prezentacja...
  W. Suchorzewski - Politechnika Warszawska

Sesja 2: Bezpieczeństwo w transporcie zbiorowym i ruchu rowerowym.
Przewodniczący sesji: Mieczysław Reksnis

 • Efekty wdrożenia TTA na trasie W-Z Prezentacja...
  A. Brzeziński / M. Rezwow-Mosakowska - PW/TransEko
 • Unowocześnienie komunikacji tramwajowej w centrum na przykładzie Krakowa. Prezentacja...
  M. Bauer - Politechnika Krakowska
 • Obsługa śródmieścia komunikacją autobusową. Prezentacja...
  W. Lasek - BDiK, Urząd m.st. Warszawy)
 • Efektywność komunikacji tramwajowej a priorytety dla tramwajów. Prezentacja...
  G. Madrjas / J. Szustek - Tramwaje Warszawskie

Sesja 3: Projekty poprawy bezpieczeństwa w transporcie.
Przewodniczący sesji: Wojciech Suchorzewski

 • Rower publiczny w Warszawie. Prezentacja...
  K. Jesionkiewicz-Niedzińska - PW/TransEko)
 • Płatne parkowanie - możliwości i ograniczenia. Prezentacja...
  A. Strachocka - ZDM Warszawa
 • Rola planów mobilności w organizacji ruchu samochodowego związanego z obiektami w centrum miasta. Prezentacja...
  K. Nosal - Politechnika Krakowska
 • Szczecin - nowe plany komunikacyjne związane z zagospodarowaniem centrum miasta. Prezentacja...
  K. Masłowski - AECOM/ P. Gładkowski - WIM, Urząd m.Szczecin
 • Monitorowanie ruchu na pasach autobusowych w Warszawie. Prezentacja...
  P. Krukowski - BDiK, Urząd m.st. Warszawy
Słowo podsumowujące. Prezentacja...
Z. Użdalewicz - SIGMA               


               


               


               


               


               


                   

foto: Ł. Szymański