[O firmie]
[Usługi]
[Pomiary ruchu]
[Zespół]
[Projekty]
[Publikacje]
[Linki]
[Do pobrania]
[Konferencje]
[Kontakt]
[Zdjęcia]
OprogramowanieKonferencja Naukowo - Techniczna
Miasto i Transport 2008


"Bezpieczny system transportowy".

Politechnika Warszawska, 11 grudnia 2008


Powitanie. Prezentacja...
A. Brzeziński (Politechnika Warszawska/TransEko)

Referat wprowadzający.
System zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Prezentacja...
R. Krystek, J. Żukowska (Politechnika Gdańska)

Sesja 1: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Przewodniczący sesji: Andrzej Brzeziński

 • Problemy bezpieczeństwa ruchu w Warszawie. Prezentacja...
  M. Rezwow-Mosakowska (TransEko)
 • Działania Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Prezentacja...
  K. Bujnowski (Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji)
 • Aspekty BRD w przepisach projektowania. Prezentacja...
  Z. Użdalewicz (Sigma System)
 • Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego o potrzebie i wdrażaniu. Prezentacja...
  M. Tracz, S. Gaca (Politechnika Krakowska)

Sesja 2: Bezpieczeństwo w transporcie zbiorowym i ruchu rowerowym.
Przewodniczący sesji: Andrzej Brzeziński

 • Wytyczne Unii Europejskiej w sprawie BRD. Prezentacja...
  I. Buttler (Instytut Transportu Samochodowego)
 • Apsekt bezpieczeństwa w zarządzaniu transportem zbiorowym. Prezentacja...
  M. Śledziewski (Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie)
 • Bezpieczne korzystanie z roweru. Prezentacja...
  A. Buczyński (Zielone Mazowsze)
 • Rola edukacji w kontekście działań BRD. Prezentacja...
  M. Dąbrowska-Loranc (Instytut Transportu Zbiorowego)

Sesja 3: Projekty poprawy bezpieczeństwa w transporcie.
Przewodniczący sesji: Andrzej Brzeziński

 • Program poprawy bezpieczeństwa ruchu w Warszawie. Prezentacja...
  A. Brzeziński, K. Jesionkiewicz (Politechnika Warszawska, TransEko)
 • Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych. Prezentacja...
  A. Grzegorczyk (Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego)
 • Inteligentne sposoby ograniczania prędkości. Prezentacja...
  J. Narożny (Traffpol Wrocław)
Słowo podsumowujące. Prezentacja...               


                   


               


                   


                   

foto: K. Piotrowski