[O firmie]
[Usługi]
[Pomiary ruchu]
[Zespół]
[Projekty]
[Publikacje]
[Linki]
[Do pobrania]
[Konferencje]
[Kontakt]
[Zdjęcia]
OprogramowanieKonferencja Naukowo - Techniczna
Miasto i Transport 2007


"Miasto przyjazne pieszym i rowerzystom".

Politechnika Warszawska, 6 grudnia 2007


Referat wprowadzający. Prezentacja...
A. Brzeziński (Politechnika Warszawska/TransEko)

Sesja 1: Śródmieścia przyjazne pieszym i rowerzystom.
Przewodniczący sesji: Wojciech Suchorzewski

 • Piesi i ruch rowerowy w strategii transportowej Warszawy. Prezentacja...
  M. Reksnis (Biuro Drogownictwa i Komunikacji/Urząd m.st. Warszawa)
 • Projekt modernizacji ulicy Emilii Plater wraz z systemem roweru miejsko-akademickiego. Prezentacja...
  K. Jesionkiewicz (KNIK/TransEko)
  K. Masłowski ( KNIK/Faber Maunsell Polska)
 • Dworzec przyjazny miastu - kształtowanie przestrzeni pieszego w węźle integracyjnym. Prezentacja...
  J. Wesołowski Politechnika Łódzka)
 • Ocena przestrzeni publicznej z punktu widzenia pieszych. Prezentacja...
  P. Olszewski (Transplan Konsulting)
 • Miejsce dla człowieka w przestrzeni ulicznej. Prezentacja...
  Z. Użdalewicz (Sigma System)

Sesja 2: Projekty modernizacji ulic i placów.
Przewodniczący sesji: Mieczysław Reksnis

 • Przebudowa centrum Katowic - plan koordynacyjny. Prezentacja...
  T. Konior (Konior Studio)
 • Strefy ruchu pieszego i uspokojonego w śródmieściu Krakowa. Prezentacja...
  A. Rudnicki, A Kollbek (Politechnika Krakowska/GDDKiA Kraków)
 • Krakowskie Przedmieście w Warszawie. Prezentacja...
  K. Domaradzki (Politechnika Warszawska)
 • Strategia czystego transportu miejskiego w Gdyni. Prezentacja...
  J. Oskarbski (Politechnika Gdańska)

Sesja 3: Rower w mieście.
Przewodniczący sesji: Andrzej Brzeziński

 • Warszawskie doświadczenia w rozwijaniu ruchu rowerowego.
  St. Plewako (Pełnomocnik Prezydenta m. st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego)
 • Jak tworzyć dobrą infrastrukturę rowerową. Prezentacja...
  A. Buczyński (Zielone Mazowsze)
 • Rower jako element systemu transportu kombinowanego ""bike and ride". Prezentacja...
  M. Kruszyna (Politechnika Wrocławska)
 • Promocja ruchu rowerowego na Politechnice Krakowskiej w ramach projektu UE Civitas CARAVEL. Prezentacja...
  K. Nosal (Politechnika Krakowska)
 • Idea roweru miejskiego w Warszawie. Prezentacja...
  P. Krukowski (Biuro Drogownictwa i Komunikacji /Urząd m.st. Warszawa)
Słowo podsumowujące. Prezentacja...
W. Suchorzewski (Politechnika Warszawska)