[O firmie]
[Usługi]
[Pomiary ruchu]
[Zespół]
[Projekty]
[Publikacje]
[Linki]
[Do pobrania]
[Konferencje]
[Kontakt]
[Zdjęcia]
Oprogramowanie> Andrzej Brzeziński <   [Tomasz Dybicz]   [Piotr Szagała]  


Andrzej Brzeziński

 • 1998r. stopień naukowy doktora nauk technicznych na Politechnice Warszawskiej.
 • 1988r. stopień magistra inżyniera na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.
 • Staże naukowe: Uniwersytet Techniczny w Delft (1991 i 1992), Narodowy Uniwersytet w Atenach (1993) i Ecole Nationale des Ponts et Chaussess (1996).
 • Od 1.02.1989 asystent, a od 1.03.1999 adiunkt w Instytucie Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej. Nauczyciel akademicki w dziedzinie planowania systemów transportu, projektowania dróg i ulic i inżynierii ruchu.
 • Od 2003 partner w firmie TRANSEKO sp.j.
 • Członek ECMT Urban Travel Steering Group.
 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji (SITK).
 • Członek Warszawskiego Okrągłego Stołu Transportowego (WOST)- rekomendacja środowisk naukowych.

WAŻNIEJSZE PROJEKTY:

Strategie i polityki transportowe:
 • Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy na lata 2007-2013 i dalsze (2006).
 • Polityka transportowa miasta Siedlce (2005).
 • Strategia rozwoju systemu transportowego Warszawy (2004).
 • Polityka transportowa miasta Suwałki (2004).
 • Polityka transportowa miasta Łomża (2004).
 • Polityka Transportowa Państwa na lata 2005-2025 (2004).
 • Financing Roads in Poland - Present Status and Future options (World Bank 2002).
 • Polityka transportowa dla miasta Szczecina (2001).
 • Strategia rozwoju województwa mazowieckiego (2000).
 • Prognoza ruchu w transporcie drogowym i kolejowym dla potrzeb krajowej polityki transportowej (2000).
 • Polityka komunikacyjne dla W-wy i województwa stołecznego (1994).
 • Hipoteza motoryzacyjna dla miasta Warszawy i Województwa Warszawskiego (1994).
Studia dotyczące krajowych i regionalnych systemów transportowych:
 • Studium układu dróg szybkiego ruchu w Polsce, układ kierunkowy horyzont 2025 rok wraz analizą podziału funkcjonalnego całej sieci drogowej w Polsce (2006-1008) - w trakcie realizacji
 • Studium ruchu dla korytarza autostrady A2: Świecko - Kukuryki (2004).
 • Studium ruchu dla korytarza autostrady A4: Wrocław-Katowice (2004).
 • Analysis of Pan-European Transport Corridor I (TINA) Helsinki, Tallin, Riga, Kaunas, Białystok and Warsaw (DG TREN 2004).
 • Studium systemów transportowych i komunikacyjnych woj. opolskiego (2001).
 • Studium ruchu w korytarzu autostrady A-4: Kraków-Katowice (1999-2000).
 • Studium ruchu dla autostrady A-1: Gdańsk-Toruń (1997-1998).
 • Studium ruchu w korytarzu autostrady A-3 Szczecin-Lubawka (1997).
 • Studium układu autostrad i dróg ekspresowych (1996-1997).
 • Studium krajowe w sprawie zmian klimatu - sektor transportu (1995).
 • Studium Układu Autostrad i Dróg Ekspresowych w Polsce (1990-1991).
Badania i prognozy ruchu:
 • Analiza ruchowa do studium komunikacyjnego Żoliborza, ze szczególnym uwzględnieniem ciągu ul. Słowackiego w Warszawie (2006).
 • Badanie wskaźników parkingowych w Warszawie (2006).
 • Analiza ruchowa ulicy Orłów Piastowskich w Ursusie na potrzeby "Studium techniczno-ekonomicznego ul. Orłów Piastowskich Bis - Nowodwory na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Połczyńskiej (2006).
 • Analiza ruchowa ul. Nowobukowińskiej w Warszawie (2006).
 • Warszawskie Badanie Ruchu 2005 wraz z opracowaniem modelu ruchu (2005).
 • Prognoza ruchu drogowego dla drogi nr 2 na odcinku zakręt- granica województwa z włączeniem odcinka obwodnicy Siedlec (2005).
 • Prognoza ruchu drogowego dla drogi nr 2 na odcinku zakręt- granica województwa z włączeniem odcinka obwodnicy Siedlec (2005).
 • Prognozy ruchu komunikacji indywidualnej i zbiorowej z uwzględnieniem wymiany ruchu pasażerów w obrębie węzła przesiadkowego "Młociny" w Warszawie (2003).
 • Prognozy ruchu na przedłużeniu ul. Woronicza, odcinek od ul. Etiudy Rewolucyjnej do ul. Żwirki i Wigury (2003).
 • Aktualizacja koncepcji programowej przebudowy drogi nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Grójec-Jedlińsk - prognozy ruchu (2001).
 • Badania ruchu w korytarzu autostrady A4 Wrocław-Katowice (2001).
 • Badania ruchu w korytarzu autostrady A1 (2000).
 • Prognoza ruchu dla obejścia Radzymina (2000).
 • Prognoza ruchu dla Trasy Olszynki Grochowskiej w Warszawie (2000).
Studia dotyczące miejskich systemów transportowych:
 • Wstępna koncepcja trasy mostowej Budowlana-Krasińskiego (2006).
 • Założenia dla funkcjonowania Obwodnicy Śródmiejskiej w Warszawie (2006).
 • Ocena efektów wynikających z funkcjonowania komunikacji tramwajowej na ul. Powstańców Śląskich w Warszawie (2006).
 • Analiza i ocena skuteczności wprowadzenia wydzielonego pasa autobusowego na ul. Modlińskiej w Warszawie (2006).
 • Analiza możliwości usprawnienia ruchu tramwajów na odcinku od pętli na Żeraniu do Ronda Starzyńskiego (2006).
 • Analiza i ocena funkcjonowania systemu komunikacji zbiorowej w Warszawie i aglomeracji warszawskiej (2005).
 • Koncepcja połączenia kolejowego miasta i gminy Łomianki ze stacją metra Młociny (2005).
 • Program usprawnienia ruchu na Rondzie Radosława w Warszawie (2005).
 • Koncepcja układu ścieżek rowerowych na potrzeby studium zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy (2004).
 • Zintegrowany program gospodarki transportowej dla miasta Suwałki (2004).
 • Zintegrowany program gospodarki transportowej dla miasta Łomży (2004).
 • Studium komunikacyjne dzielnicy Mokotów (2003).
 • Warsaw metro study - studium II linii metra w Warszawie (2003).
 • Analiza możliwości i celowości wprowadzenia autobusów na wybrane torowiska tramwajowe (2002)
 • Analiza funkcjonalno ruchowa wariantów obsługi północnych obszarów Warszawy komunikacją zbiorową wraz z opracowaniem modelu ruchu dla stanu istniejącego układu drogowego miasta (2002).
 • II przeprawa mostowa w Płocku" (2001).Ą Studium komunikacyjne zespołu węzłów w rejonie przecięcia tras: Olszynki Grochowskiej i Siekierkowskiej (2001).
 • Analizy funkcjonalno-ruchowe wariantów systemu transportowego Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji szynowej (1999).
 • Program przedsięwzięć w zakresie układu drogowo-ulicznego i miejskiego transportu pasażerskiego w Warszawie do roku 2005 (1997).
 • Studium Transportowe Województwa Chełmskiego i Miasta Chełm (1992-1993 i 1995).
Oceny skutków ruchowych:
 • Ocena komunikacyjna w związku z lokalizacją obiektu usługowo - handlowego na terenie "Hali Koszyki" (2006).
 • Ocena komunikacyjna w związku z lokalizacją obiektu usługowo-handlowego na terenie Miasteczka Wilanów (2006).
 • Analiza zmian w rozkładzie ruchu w sieci ulic Warszawy w związku z tymczasowym zamknięciem dla ruchu południowej jezdni ul. Ostrobramskiej (2006).
 • Projekt rozwiązania komunikacyjnego w związku z lokalizacją nowego obiektu biurowo-usługowego na terenie supersamu przy pl. Unii lubelskiej (2006).
 • Analiza wpływu zmian w układzie drogowym w rejonie zjazdu do centrum handlowego Blue City na warunki ruchu w ciągu Al. Jerozolimskich (2006).
 • Analiza wpływu lokalizacji obiektów biurowo-usługowych w rejonie Pl. Zawiszy (2005-2006).
 • Ocena skutków ruchowych zamknięcia ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie dla ruchu samochodowego (2005).
 • Prognoza skutków budowy obiektów handlowych wokół stadionu Pogoni Szczecin dla komunikacji (2001).
Studia wykonalności:
 • Studium wykonalności budowy trasy tramwajowej do Warszawskiego Parku Technologicznego (2007).
 • Studium wykonalności modernizacji trasy tramwajowej W-Z od pętli Cm. Wolski do Dworca Wileńskiego (2006)
 • Studium wykonalności Trasy Mostu Północnego w Warszawie (2006).
 • Studium wykonalności budowy trasy tramwajowej Dw. Zachodni-Wilanów (2006).
 • Studium wykonalności dla projektu: Modernizacja trasy tramwajowej w ciągu Al. Jana Pawła II na odcinku pętla Kielecka - pętla Piaski (2005-2006).
 • Studium wykonalności dla projektu: Obsługa osiedla Tarchomin komunikacją tramwajową (2005-2006).
 • Studium wykonalności budowy trasy tramwajowej od Pętli Banacha do Wilanowa (2004).
 • Studium wykonalności modernizacji trasy tramwajowej w ciągu Al. Jerozolimskich (pętla Banacha - pętla Gocławek (2004)
 • Uproszczone studium-techniczno ekonomiczne koncepcji programowej oraz studium wykonalności budowy obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61 (2004).
 • Studium wykonalności budowy linii tramwajowej Bemowo II (2004).
 • Studium przygotowawcze do modernizacji układu tras tramwajowych w Warszawie wraz ze zbadaniem potrzeby wprowadzenia dwukierunkowego taboru tramwajowego na wybranych trasach (2001).
 • Studium wykonalności budowy Bemowskiej Kolei Dojazdowej (2000).
 • Studium wykonalności systemu centralnego zarządzania ruchem w Szczecinie (1998-1999 i 2001).
 • Studium wykonalności systemu centralnego sterowania ruchem w Warszawie (1997 - 1998 i 2001).
 • Studium wykonalności modernizacji linii tramwajowej 6/41 w Katowicach (1996).
 • Studium wykonalności modernizacji linii Kolejowej E-20 Warszawa-Terespol (1995-1996).
 • Studium wykonalności modernizacji linii tramwajowej Retkinia-Widzew w Łodzi (1995-1996).
Inne prace badawcze:
 • Analiza bezpieczeństwa ruchana głównych drogach Podlasia (maj 2006).
 • Katalog typowych rozwiązań przejść dróg o dużych natężeniach ruchu przez małe miejscowości i wsie (2002).
 • Analiza funkcjonowania skrętów w lewo na skrzyżowaniach dróg zamiejskich (2002).
 • Określenie wpływu miast na powstawanie ruch na autostradach i drogach ekspresowych (1997-1998).

PUBLIKACJE i REFERATY NA KONFERENCJACH NAUKOWYCH:

 1. Brzeziński A, Rezwow M.: Warunki ruchu tramwajów na podstawie badań. I Konferencja Naukowo Techniczna - Miasto i Transport. Politechnika Warszawska, 5 grudnia 2006r.
 2. Brzeziński A, Szymański Ł, Włodarek P.: Trasa tramwajowa w al. Jana Pawła II - kolejny krok w kierunku nowoczesnej komunikacji tramwajowej w Warszawie. Rynek-Kolejowy nr 10, 2006.
 3. Brzeziński A: Modernizacja trasy tramwajowej w ciągu Al. Jana Pawła II. Forum dyskusyjne SITK Oddział w Warszawie. 9 listopad 2006r
 4. Brzeziński A: Obsługa Tarchomina komunikacją tramwajową. Forum dyskusyjne SITK Oddział w Warszawie. 18 październik 2006r
 5. Brzeziński, Dybicz: Warianty modernizacji układu drogowego północno-wschodniej Polski w aspekcie prognoz ruchu drogowego dla trasy Via Baltica. I Polski Kongres Drogowy. Warszawa 04-06.10.2006.
 6. Brzeziński A, Rezwow M, Szymański Ł.: Ocena efektywności funkcjonowania pasów autobusowych w Warszawie z wykorzystaniem metod symulacji ruchu. LII Konferencja Naukowej Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB w Krynicy, wrzesień 2006r.
 7. Brzeziński A, Rezwow M.: Tramwaj z Bemowa na Bielany. Rynek-Kolejowy nr 9, 2006.
 8. Brzeziński A, Rezwow M.: Modernizacja i rozwój komunikacji tramwajowej kluczem do sprawnego systemu transportowego Warszawy. Rynek-Kolejowy nr 6, 2006.
 9. Brzeziński, Dybicz: Europejski korytarz transportowy - Via Balitca
 10. Analiza ruchu drogowego. Forum Gospodarcze w Ostrołęce, marzec 2006.
 11. Brzeziński A.: Wybrane zagadnienia związane z rozwojem dróg szybkiego ruchu. Międzynarodowe Targi Infrastruktury INFRATECH 2006 Warszawa, 22 -23 luty 2006.
 12. Brzeziński: Pierwszy krok w kierunku modernizacji sieci tramwajowej w Warszawie. Projekt modernizacji trasy tramwajowej w Al. Jerozolimskich. Konferencja: Transport publiczny w Warszawie kluczem harmonijnego rozwoju stolicy Polski, Warszawa, październik 2005.
 13. Brzeziński: "Jak poprawić jakość usług komunikacyjnych - pasy autobusowe na zatłoczonych ulicach" XI Forum dyskusyjne SITK Oddział w Warszawie. 9 grudnia 2004r
 14. Brzeziński: National Transport Policy2005-2025. Sustainable Urban Travel Steering Group. European Conference of the Ministers of Transport. Paryż, 01.12.2004.
 15. Brzeziński "Polityka Transportowa Państwa 2005-2020. Seminarium Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i SpedycjiJachranka - 26.11.2004.
 16. Brzeziński, Suchorzewski: "Tramways in Poland - From Neglect to Recognition of Great Potentials" CODATU Conference. Bukareszt, kwiecień 2004.
 17. Brzeziński, Szymański: "Koncepcja rozwoju systemu dróg rowerowych na Mokotowie". Warszawie" Transport Miejski nr 11, 2003.
 18. Brzeziński, Dybicz, Suchorzewski: "Europejskie korytarze transportowe, kierunki rozwoju transportu drogowego w Europie i w Polsce, przejścia graniczne, prognozy wzrostu ruchu drogowego". Spotkanie informacyjne w sprawie przebiegu drogi Via Baltica - drogowcy i "ochroniarze" wspólne ustalenia. Białystok 11-12.06.2003.
 19. Brzeziński, Sambor: "Koncepcja lokalizacji wspólnych torowisk tramwajowo-autobusowych w Warszawie" Transport Miejski nr 6, 2003.
 20. Brzeziński, Sambor: "Uwarunkowania dotyczące wprowadzenia ruchu autobusów komunikacji miejskiej na torowiska tramwajowe" Transport Miejski nr 5, 2003.
 21. Brzeziński, Sambor: "Uwarunkowania dotyczące wprowadzenia ruchu autobusów komunikacji miejskiej na torowiska tramwajowe" IV Konferencja Naukowo-Techniczna "Problemy Komunikacyjne miast" Poznań 21-22.05.2003.
 22. Brzeziński: "Komunikacja tramwajowa w Warszawie - dzień dzisiejszy i plany na przyszłość" Rynek Kolejowy nr 3, 2003.
 23. Brzeziński, Dybicz, Szagała: "Rozwój systemu metra w Warszawie z wykorzystaniem tunelu kolejowej linii średnicowej". Rynek Kolejowy nr 2, 2003.
 24. Brzeziński: "Supporting Public Transport in the CEE EU New Member States". Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe Workshop. Szentendre, Hungary 16-17.
 25. Brzeziński: "Transportation Policy in Polish Cities, 10 Years of Experience". International Workshop on Fostering Successful Urban travel Policies. Washington, D.C. 5-7 November 2003.
 26. Brzeziński, Malarski: "Sztrasburg -przekształcenia systemu transportu zbiorowego" Transport Miejski nr 10, 2002.
 27. Brzeziński: "Polityka transportowa w Warszawie - cele, środki i stan realizacji" sesja popularnonaukowa Fundacji Ośrodka Edukacji Ekologicznej pt. "Transport zrównoważony - jak to się robi ?". Warszawa, kwiecień 2002.
 28. Brzeziński: "Transportation Policy in Polish Cities - Warsaw Case 6 Years After Adoption". Conference "Visegrad Agenda 21 - Transition from a Centrally Planned Economy to a Sustainable Society". Prague 4-6 April 2002.
 29. Brzeziński: "Transportation Policy in Polish Cities - Warsaw Case 6 Years After Adoption". Conference "Visegrad Agenda 21 - Transition from a Centrally Planned Economy to a Sustainable Society". Prague 4-6 April 2002.
 30. Brzeziński, Sambor: "Koncepcja modernizacji komunikacji tramwajowej w Warszawie na przykładzie trasy Gocławek-Banacha". Transport Miejski nr 3, 2002.
 31. Brzeziński, Dybicz: "Warunki ruchu tramwajów w Warszawie". Transport Miejski nr 2, 2002.
 32. Brzeziński i inni: "Nowoczesna komunikacja tramwajowa - wymagania przy modernizacji". Transport Miejski nr 1, 2002.
 33. Brzeziński, Suchorzewski: "Krajowy i regionalny system transportu w strategii rozowju województwa mazowieckiego". Studia Regionalne i Lokalne. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW. Nr 4/2001.
 34. Brzeziński: "Doświadczenia we wdrażaniu systemów zarządzania ruchem w polskich miastach". Seminarium Transportu Miejskiego. Kazimierz Dolny, wrzesień 2001.
 35. Brzeziński: " Sustainable transport infrastructure in Poland overview and needs". FIST Workshop, Vienna 25-26 January 2001.
 36. Brzeziński: "Strefowanie ruchu - droga do poprawy jakości życia w Warszawie ?". Warszawski Okrągły Stół Transportowy. Warszawa, maj 2000.
 37. Brzeziński: "Rozwój układu dróg szybkiego ruchu w Polsce i na Mazowszu". Mazowieckie Forum Gospodarcze. Ostrołęka, luty 2000.
 38. Brzeziński: "Transportation Policy for the Capital City of Warsaw - almost 5 years after adoption. POLIS Regional Workshop: Sustainable Mobility Challenges in Central and Eastern Europe. Budapeszt, kwiecień 2000.
 39. Brzeziński: System zarządzania ruchem na autostradach. Transport Miejski nr 6, 1999.
 40. Brzeziński: "Ruch na drogach szybkiego ruchu w otoczeniu miast, cz. II - zastosowanie metody". Transport Miejski nr 3, 1999.
 41. Brzeziński: "Ruch na drogach szybkiego ruchu w otoczeniu miast, cz. I - metoda analiz". Transport Miejski nr 2, 1999.
 42. Brzeziński, Bryszewski, Dybicz "Zastosowanie VISUM do budowy krajowego modelu ruchu. Krajowe Spotkanie Polskich Użytkowników Oprogramowania PTV. Inowrocław 5-6.06.1998.
 43. Brzeziński, Bryszewski "Ciasny korytarz autostrady A-3". Przegląd Techniczny. nr 48/97, 30.11.1997.
 44. Brzeziński, Suchorzewski, J. Suda: Cezar - system centralnego zarządzania ruchem w Warszawie. Transport Miejski nr 12, 1997 r.
 45. Brzeziński, Bryszewski: Badania ruchu w korytarzu projektowanej autostrady A-3. Polskie Drogi nr 11, listopad 1997.
 46. Brzeziński, Sarna: Przebieg autostrad w niektórych aglomeracjach europejskich. Konferencja naukowo-techniczna, SITK, Warszawa, listopad 1997
 47. Brzeziński, Suchorzewski: Przebieg autostrad w stosunku do terenów zurbanizowanych. Transport miejski nr 5, 1997 r.
 48. Brzeziński, Suchorzewski: Układ autostrad i dróg ekspresowych. Propozycje modyfikacji, XL Techniczne Dni Drogowe, Poznań 1997.
 49. Brzeziński, Suchorzewski: Układ autostrad i dróg ekspresowych w świetle zmieniających się potrzeb", Konferencja naukowa Autostrada'97, Łódź, czerwiec 1997.
 50. Brzeziński: Studium układu autostrad i dróg ekspresowych - raport z realizacji prac Drogownictwo nr 3, 1997 r.
 51. Brzeziński, Suchorzewski: Przebieg autostrad w stosunku do terenów zurbanizowanych. Konferencja Naukowa Krynica 95, 1995.
 52. Brzeziński, Sambor: Chełm - koncepcja przekształceń podstawowego układu ulicznego. Transport miejski nr 5, 1994.
 53. Brzeziński, Sambor: Chełm - analiza i diagnoza stanu istniejącego układu komunikacyjnego miasta. Transport miejski nr 4, 1994.