[O firmie]
[Usługi]
[Pomiary ruchu]
[Zespół]
[Projekty]
[Publikacje]
[Linki]
[Do pobrania]
[Konferencje]
[Kontakt]
[Zdjęcia]
OprogramowanieO firmie


         Biuro projektowo-konsultingowe TransEko zostało założoone w kwietniu 2003. Wykonuje prace studialne i projektowe z zakresu inżynierii komunikacyjnej, na zlecenie jednostek administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli, a także firm prywatnych.
Podstawą działania TransEko jest rzetelność, wysoka jakość i terminowość realizacji prac przy zachowaniu niezależności opinii i poglądów. Firma współpracuje ze stałym gronem wysokiej klasy profesjonalistów z dziedziny inżynierii komunikacyjnej i ochrony środowiska.
        Od lutego 2006 roku TransEko jest także partnerem firmy PTV AG z Karlsruhe. Za pośrednictwem TransEko można nie tylko zamówić specjalistyczne oprogramowanie firmy PTV AG, ale również skorzystać z fachowych porad dotyczących zastosowania oraz korzystania z programów do symulacji, modelowania i prognozowania ruchu w makro i mikro skali (Visum, Vissim).
        TransEko jest jedynym przedstawicielem w Polsce firmy miovision specjalizującej się w automatycznych pomiarach ruchu opartych na wideodetekcji pojazdów. Za pośrednictwem TransEko można kupić urządzenie pomiarowe lub zamówić wykonanie pomiarów ruchu. Ofrerujemy także pomoc dotyczącą zastosowania oraz korzystania z urządzeń pomiarowych firmy miovision.

TransEko zostało założone przez Andrzeja Brzezińskiego, Tomasza Dybicza i Piotra Szagałę.

Pełna nazwa firmy: TRANSEKO Brzeziński, Dybicz, Szagała sp.j.
Adres: 00-656 Warszawa, ul. Śniadeckich 20/13
REGON: 015450935
NIP: 527-23-99-740

Krajowy Rejestr Sądowy: numer 0000156346, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
mBank, nr konta: 83 1140 2004 0000 3402 5552 0535